web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
W poszukiwaniu żydowskich kryptochrześcijan. Dzienniki ewangelickich misjonarzy z ich wędrówek po Rzeczypospolitej w latach 1730-1747 1999
Judaika wydane w Polsce. Druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1993 1999
Adamczyk-Garbowska, Monika Poles, Jews and Auschwitz: A Controversy over Historical Memory 1999
Adamczyk-Garbowska, Monika The Return of the Troublesome Bird: Jerzy Kosinski and Polish-Jewish Relations 1999 Polin 12
Adamczyk-Garbowska, Monika Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek... A co zostało z miast? 1999 Tygiel Kultury
Adamczyk-Garbowska, Monika Is There a Place for Yiddish in Poland’s Jewish Revival? 1999 Yiddish Culture in the World
Doktór, Jan Erlösung durch Sünder oder – Taufe 1999 Judaica. Beiträge zum Verständnis des jüdischen Schicksals in Vergangenheit und Gegenwart
Dombrowski, Bruno Graetz’ Geschichte der Juden – an Evaluation [Historia Żydów Graetza – ocena] 1999 Studia Judaica 2
Duda, Henryk Kotlica, Kocica czy Kocudza? Przyczynek do badań polsko-żydowskich kontaktów językowych [Kotlica, Kocica or Kocudza] 1999 Studia Judaica 2
Gąsiorowski, Stefan Die Forschungsstelle für Geschichte und Kultur der Juden in Polen an der Jagiellonischen Universität in Krakau 1999 Inter Finitimos
Gąsiorowski, Stefan Karajimi v Kukizovi. Vstupne doslidzennia 1999 Narodoznavči zošiti
Gąsiorowski, Stefan Relationships between Owners of Żółkiew and Jews in the 17th Century [Relacje między właścicielami Żółkwi a Żydami w XVII w.] 1999 Studia Judaica 2
Kapera, Zdzisław Jan Józef Tadeusz Milik – pół wieku pracy nad rękopisami z Qumran [Józef Tadeusz Milik – Half Century of His Work on Dead Sea Scrolls] 1999 Studia Judaica 2
Kozińska-Witt, Hanna Die Krakauer Jüdische Reformgemeinde 1864-1874 1999
Kozińska-Witt, Hanna Die Stadt Krakau und ihr Umland: Entwicklungskonzepte im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts 1999 Berichte und Beiträge des GWZO