web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2000 2
Judaika wydane w Polsce. Druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1992 2000
Judaika wydane w Polsce. Druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1995-1996 2000
Adamczyk-Garbowska, Monika Poland and the Holocaust 2000 Humanity at the Limit: The Impact of the Holocaust Experience on Jews and Christians
Adamczyk-Garbowska, Monika Przekłady literatury polskiej na jidysz 2000 Literatura polska XX wieku: przewodnik encyklopedyczny 2
Adamczyk-Garbowska, Monika A Shadow over the Dialogue 2000 Polin 13
Brzezina, Maria Profesor Mosze Altbauer (12 XI 1904 – 14 X 1998). Sylwetka uczonego [Professor Moshe Altbauer (September, 12, 1904 – October, 14, 1998)] 2000 Studia Judaica 3
Chrobaczyński, Jacek Polacy i Żydzi w latach 1939-1945 – stereotypy i rzeczywistość [Poles and Jews in the Years 1939-1945 – Stereotypes and Facts] 2000 Studia Judaica 3
Gąsiorowski, Stefan Karaimi w Kukizowie. Rekonesans badawczy 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2
Grinberg, Daniel Problem żydowski w Europie XIX wieku [The Jewish Problem in Europe in 19th Century] 2000 Studia Judaica 3
Kozińska-Witt, Hanna Stowarzyszenie Izraelitów Postępowych w Krakowie 1864-1874 2000 Duchowość żydowska w Polsce
Kozińska-Witt, Hanna The Unknown and the Forgotten: Ludwik Gumplowicz and his Roots in Jewish Kraków 2000 Gal-Ed 17
Kłańska, Maria Tożsamość narodowa Żydów w monarchii habsburskiej ery konstytucyjnej a ich wybory kulturowo-językowe 2000 Język a tożsamość narodowa. Slavica
Kłańska, Maria Zwei galizisch-jüdische Schicksale in Wien. Die Autobiographien von Manes Sperber „All das Vergangene“ und Minna Lachs „Warum schaust du zurück“ 2000 Jüdische Autoren Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert
Kłańska, Maria Gottesbilder in der Lyrik Rose Ausländers bis 1945 2000 „Weil Wörter mir diktieren: Schreib uns“: literaturwissenschaftliches Jahrbuch 1999