web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Contemporary Jewish Writing in Poland: An Anthology 2001
Jews in Silesia 2001
Židé ve Slezsku. Studie k dějinám Židů ve Slezsku 2001
Judaika wydane w Polsce. Druki zwarte i niesamoistne. Materiały do bibliografii 1997-1998 2001
Adamczyk-Garbowska, Monika The Muted Memory: The Reception of the Diary of Anne Frank in Poland 2001 Remembering for the Future: The Holocaust in an Age of Genocide 3
Adamczyk-Garbowska, Monika The Role of Polish Language and Literature in Bashevis’s Fiction 2001 The Hidden Isaac Bashevis Singer
Adamczyk-Garbowska, Monika; Polonsky, Antony Caught in Half-Sentence: Polish-Jewish Writing before World War I and in Inter-war Poland 2001 Rozdział wspólnej historii. Studia z dziejów Żydów w Polsce
Burg, Josif Okruchy 2001
Doktór, Jan Zur Frage der Kryptochristen in den Tagebüchern der Missionare aus Halle 2001 Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft 32
Doktór, Jan The Beginnings of Beshtian’s Hasidism in Poland 2001 Shofar. An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 29
Domagalska, Małgorzata Gdy antysemita wraca z Palestyny… 2001 Prace Polonistyczne 56
Friedrich, Agnieszka Bolesław Prus and the Dreyfus Case 2001 Polin 14
Gąsiorowski, Stefan Chrześcijanie i Żydzi w Żółkwi w XVII i XVIII wieku 2001
Gąsiorowski, Stefan Sołowiejczyk (Sołowejczyk), Chaim ha-Lewi zwany Bryskier 2001 Polski Słownik Biograficzny 40
Gąsiorowski, Stefan Sołowiejczyk (Sołowejczyk), Józef (Josef) Dow Ber ha-Lewi 2001 Polski Słownik Biograficzny 40