web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika Polish Literature on the Holocaust 2013 Holocaust Literature. A Critical Introduction
Asz, Szolem Dramaty. Wybór 2013
Banach, Krzysztof Zagłada Żydów w świetle ekspozycji stałych Państwowego Muzeum na Majdanku [Presentation of the Holocaust at Permanent Exhibitions of the State Museum at Majdanek] 2013 Studia Judaica 16
Bendowska, Magdalena Shabbetai Bass – Author, Bibliographer and Editor 2013 Kwartalnik Historii Żydów
Doktór, Jan Yiddish and Early Hassidic literature 2013 Kwartalnik Historii Żydów
Doktór, Jan Historycy frankizmu i ich źródła: fałszerze, wydawcy i interpretatorzy 2013 Kwartalnik Historii Żydów
Friedrich, Agnieszka The Impact of German Anti-Semitic Press on the Polish Weekly “Rola” 2013 Five Hundred Years of Jew-Hatred and Anti-Semitism in German Press: Manifestations and Reactions 1
Friedrich, Agnieszka Talmud i „talmudyzm” w ujęciu „Roli” [The Talmud and 'Talmudism' in the Polish Periodical “Rola”] 2013 Studia Judaica 16
Gąsiorowski, Stefan Plica polonica, czyli kołtun polski w XVI-XVII w 2013 Rocznik Przemyski 49
Gasztold, Brygida Śmiech przez łzy. Mędrcy z Chełma i Holokaust w opowiadaniu Nathana Englandera The Tumblers [Laughter Through Tears: The Wise Men of Chelm and the Holocaust in Nathan Englander's Story „The Tumblers”] 2013 Studia Judaica 16
Grynberg, Henryk La vittoria 2013
Jagodzińska, Agnieszka ‘For Zion’s Sake I Will Not Rest’. The London Society For Promoting Christianity Among The Jews And Its 19th-Century Missionary Periodicals 2013 Church History: Studies in Christianity and Culture 82
Jagodzińska, Agnieszka The London Society and its Missions to the Polish Jews, 1814-1855 2013 The politics of Nineteenth-Century Missionary Periodicals: The Gospel and Politics
Kirshenblatt-Gimblett, Barbara Why Jewish Museums? An International Perspective 2013 Studia Judaica 16
Konopnicka, Maria Mendel di Danzica. Storia di un pogrom 2013