web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika; Ruta, Magdalena Wprowadzenie 2014 Studia Judaica 17
Balík, Štěpán Jidyszowe zapożyczenia w języku czeskim [Yiddish Loanwords in Czech] 2014 Studia Judaica 17
Friedrich, Agnieszka The Impact Of The Polish Anti-Semitic Press From The Turn Of The 20th Century On Contemporary Internet Discussion 2014 East European Perspectives 6
Friedrich, Agnieszka The Attitude of the Polish Positivists to the Traditional Jewish System of Education 2014 The Internet version of „Polin”
Goldin, Semion Ot Nowoaleksandrii do Bielostoka: deportacji ewrejskogo nasielenia polskich ziemiel russkoj armiej w 1914-1915 gg. [From Novo-Aleksandria to Bialystok: The Deportations of the Jewish Population in the Polish Lands by the Russian Army, 1914–1915] 2014 Studia Judaica 17
Grata, Paweł Stosunek parlamentarzystów żydowskich do polityki podatkowej II Rzeczypospolitej [The Attitude of Jewish Parliamentarians towards Tax Policy of the Second Polish Republic] 2014 Studia Judaica 17
Grossmark, Tziona „Because Kilns Are Not Permitted in Jerusalem”: An Urban Legislation Dealing with Distancing of Smoke-Emitting Implements from the City in Ancient Palestine 2014 Studia Judaica 17
Jakimyszyn, Anna „Sefer beer Mosze” Mosze Sertelsa, syna Isachara, jako przykład dwujęzycznego tekstu do nauki Tory [Sefer beer Moshe by Moshe Sertels, Son of Isachar, as an Example of a Bilingual Text for the Study of Torah] 2014 Studia Judaica 17
Kałczewiak, Marek Buenos Aires Seen from Warsaw: Poland’s Yiddish Press Reporting on Jewish Life in Argentina 2014 Studia Judaica 17
Kijek, Kamil „Naród słabych i skrzywdzonych”. Wojny i rewolucje lat 1914–1921 w pamięci młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego [„The Nation of the Weak and the Harmed”. Wars and Revolutions of the Years 1914–1920 in the Memory of Jewish Youth in Interwar Poland] 2014 Studia Judaica 17
Kopciowski, Adam Półświatek przestępczy na łamach lubelskiej prasy jidysz (1918-1939) [The Criminal Underworld on the Pages of the Yiddish Press from Lublin (1918-1939)] 2014 Studia Judaica 17
Kowalska-Dąbrowska, Ewa Pomoc Jointu i Agro-Jointu dla ludności żydowskiej na obszarze Białorusi Radzieckiej 2014 Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 49
Kozińska-Witt, Hanna Żydzi w samorządach miejskich Drugiej Republiki 1918-1939: Kraków i Poznań – próba porównania 2014 Historiah mitnageshet ve-kium meshutaf: perspektivut chadashot shel ha-mifgash ha-yehudi-polani
Kozińska-Witt, Hanna Reakcja samorządu krakowskiego na akty gwałtu dokonywane na ludności żydowskiej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (według sprawozdań prasowych) 2014 Kwartalnik Historii Żydów
Kozińska-Witt, Hanna Lokale Arenen der Aushandlung und der Kompromissschließung? Juden und Nicht-Juden im Krakauer Stadtparlament 2014 Politische Strategien nationaler Minderheiten in der Zwischenkriegszeit