web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Lisek, Joanna Między Warszawą a Wilnem. Kontakty środowisk literackich w okresie międzywojennym [Between Warsaw and Vilnius. The Activity of Yiddish Writers in Vilnius and their Contacts with Warsaw Literary Environment] 2006 Studia Judaica 9
Nowogórski, Przemysław; Kowalska, Joanna Mauzoleum Bera Sonnenberga na cmentarzu żydowskim w Warszawie (cz. 1) [The Mausoleum of Ber Sonnenberg in the Jewish Cemetery in Warsaw (Part 1)] 2000 Studia Judaica 3
Quercioli Mincer, Laura La Varsavia degli italiani e La Varsavia degli ebrei 1991 Capitali dell’Est
Quercioli Mincer, Laura; Mincer, Olek; Battaglia, Paolo Varsavia ebraica: esperimenti per il futuro. Organizzata in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, 4 settembre 2011 2011
Ronen, Shoshana Warszawa. Miejsce, gdzie można wyczarować żydowskie duchy 2011 Borussia 49
Ronen, Shoshana Żyd piszący po hebrajsku w Warszawie 2009 Teksty Drugie
Różański, Przemysław Wystąpienia antyżydowskie na polskich uczelniach wyższych w latach 1936-1937 w raportach ambasady amerykańskiej w Warszawie [Anti-Jewish Disturbances at Polish Colleges from 1936 to 1937 in the Reports of the American Embassy in Warsaw] 2009 Studia Judaica 12
Ruta, Magdalena „Tlomacke 13“ in Erinnerungen von Schriftstellern und Journalisten jiddischer Sprache 2011 Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen
Szlengel, Władysław Cosa leggevo ai morti. Poesie e prose del ghetto di Varsavia 2013
Tomaszewski, Jerzy What Did the British Embassy in Warsaw Know about Brichah? [Co wiedziała o bricha ambasada brytyjska w Warszawie?] 2002 Studia Judaica 5
Warzecha, Julian Przekład Starego Testamentu w Biblii Warszawsko-Praskiej. Uwagi i refleksje [Translation of the Old Testament in the Warsaw-Prague Bible] 1998 Studia Judaica 1
Wodziński, Marcin Dybuk. Z dokumentów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1992 Literatura Ludowa