web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wodziński, Marcin Maimon Salomon 2008 The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Wodziński, Marcin Markuze Moyshe 2008 The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Wodziński, Marcin Nussbaum Hilary 2008 The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Wodziński, Marcin Silesia 2008 The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Wodziński, Marcin Tombstones 2008 The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Wodziński, Marcin Tugendhold Jakob 2008 The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Wodziński, Marcin Włocławek 2008 The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Wodziński, Marcin Wrocław 2008 The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Wodziński, Marcin Jakie tak naprawdę były wyobrażenia eschatologiczne ludu żydowskiego w Europie Wschodniej? Rekonesans badawczy 2008 Theologica Wratislaviensia 3
Wodziński, Marcin How Modern Is an Anti-Modernist Movement? The Emergence of Hasidic Politics in Congress Poland 2007 AJS Review 31
Wodziński, Marcin Clerks, Jews and Farmers: Projects of Jewish Agricultural Settlement in Poland 2007 Jewish History 21
Wodziński, Marcin „Wilkiem orać”. Polskie projekty kolonizacji rolnej Żydów, 1775-1823 2007 Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej
Wodziński, Marcin State Policy and Hasidic Expansion: The Case of Włocławek 2006 Jewish Studies at the Central European University 5
Wodziński, Marcin Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland: History of a Conflict 2005
Wodziński, Marcin Czy istnieją chasydzkie anioły? 2005 Anioł w literaturze i kulturze 2