web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika; Ruta, Magdalena Wprowadzenie 2014 Studia Judaica 17
Alabrudzińska, Elżbieta Misje chrześcijańskie wśród Żydów w Polsce w latach 1918-1939 [Christian Missions among Jews in Poland in 1918-1939] 2002 Studia Judaica
Aleksiun, Natalia Stosunki polsko-żydowskie w piśmiennictwie historyków żydowskich w Polsce w latach trzydziestych XX wieku [Polish-Jewish Relations as Reflected in the Writings of Jewish Historians in Poland in the 1930s] 2006 Studia Judaica 9
August-Zarębska, Agnieszka Między Zagładą a nadzieją. Odrodzenie poezji sefardyjskiej w tomiku Popiół i dym Avnera Pereza [Between the Holocaust and Hope: The Revival of Sephardic Poetry in Avner Perez`s Siniza i Fumo (Ash and Smoke)] Studia Judaica 16
Balík, Štěpán Jidyszowe zapożyczenia w języku czeskim [Yiddish Loanwords in Czech] 2014 Studia Judaica 17
Banach, Krzysztof Zagłada Żydów w świetle ekspozycji stałych Państwowego Muzeum na Majdanku [Presentation of the Holocaust at Permanent Exhibitions of the State Museum at Majdanek] 2013 Studia Judaica 16
Baran, Zbigniew Julian Klaczko – „polski Heine”. Odczytania losu [Julian Klaczko – „Polish Heine”. Interpretation of Fate] 2011 Studia Judaica 14
Baraniak, Marek „Advortite animum lectores – hic Deus habitat”. The manuscript M1106 from the collections of the Wroclaw University Library [Advortite animum lectores – hic Deus habitat”. Manuskrypt M1106 ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego] 2010 Studia Judaica 13
Baraniak, Marek Wybrany spośród wybranych według 4Q534-536 [The Elect from among the Chosen according to 4Q534-536] 2007 Studia Judaica 10
Bejda, Wojciech Epafrodyt i Józef Flawiusz – rzecz o prywatnym mecenacie czasów trudnych [Epaphroditos and Josephus Flavius – The Question of a Private Hard Times Patronage] 2008 Studia Judaica 11
Bergman, Eleonora The Rewir or Jewish District and the Eyruv [Rewir czyli dzielnica żydowska oraz ejruw] 2002 Studia Judaica 5
Bilewicz, Aleksandra Marrani, Spinoza i moc niejednoznaczności. Przyczynek do antropologicznej analizy zjawiska marranizmu [Marranos, Spinoza and the Power of Ambiguity: Towards an Anthropological Analysis of the Marrano Phenomenon] Studia Judaica 16
Briks, Piotr Betsaida w Biblii i w najnowszych badaniach archeologicznych [Bethsaida in the Bible and in the Recent Archaeological Research] 2004 Studia Judaica 7
Brzezina, Maria Profesor Mosze Altbauer (12 XI 1904 – 14 X 1998). Sylwetka uczonego [Professor Moshe Altbauer (September, 12, 1904 – October, 14, 1998)] 2000 Studia Judaica 3
Brzoza, Czesław Sprawy żydowskie w latach międzywojnia w parlamencie i poza nim [Jewish Matters in Parliament and outside It between WW I and WW II] 2006 Studia Judaica 9