web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Nowogórski, Przemysław Powstanie starożytnego Izraela w świetle współczesnych koncepcji historyczno-archeologicznych [The Origins of Ancient Israel in the Light of the Historical and Archaeological Concepts] 1999 Studia Judaica 2
Nowogórski, Przemysław Aramejska inskrypcja z Tel Dan [Aramaic Inscription from Tel Dan] 1998 Studia Judaica 1
Nowogórski, Przemysław; Kowalska, Joanna Mauzoleum Bera Sonnenberga na cmentarzu żydowskim w Warszawie (cz. 1) [The Mausoleum of Ber Sonnenberg in the Jewish Cemetery in Warsaw (Part 1)] 2000 Studia Judaica 3
Ochmann, Jerzy Heschel in the United States (1940-1972). Clashes and the Synthesis of the European and American Mentality [Heschel w Stanach Zjednoczonych (1940-1972). Zderzenia oraz synteza europejskiej i amerykańskiej mentalności] 2008 Studia Judaica 11
Oszytko, Janusz Żydzi wielkopolscy w Rejencji Opolskiej w latach 1816-1914 [The Jews from Great Poland in the Opole District in 1816-1914] 2002 Studia Judaica
Piątkowska, Renata „Skarby naszej przeszłości”. Muzea żydowskie w Polsce [„Treasures of Our Past”: Jewish Museums in Poland] 2013 Studia Judaica 16
Piela, Marek O znaczeniu niektórych czasowników przysłówkowych we współczesnym hebrajskim [On the Meaning of Some Adverbial Verbs in Modern Hebrew] 2011 Studia Judaica 14
Piela, Marek Ze studiów nad gramatyką współczesnego hebrajskiego [Studies in Modern Hebrew Grammar] 2009 Studia Judaica 12
Piela, Marek Biblical Idioms That Have Changed Their Meaning in Modern Hebrew [Biblijne frazeologizmy, które nabrały nowego znaczeniu we współczesnym hebrajskim] 2008 Studia Judaica 11
Piela, Marek Jakiego przekładu Biblii hebrajskiej brakuje w Polsce? [What Kind of the Hebrew Bible Translation is Lacking in Poland?] 2007 Studia Judaica 10
Piela, Marek O najnowszym przekładzie Psalmów [On the Most Recent Translation of Psalms] 2006 Studia Judaica 9
Piela, Marek Czesław Miłosz jako tłumacz Biblii hebrajskiej [Czeslaw Milosz as a Translator of the Hebrew Bible] 2005 Studia Judaica 8
Piela, Marek Dwujęzyczne wydanie Pięcioksięgu [A Bilingual Edition of Pentateuch] 2004 Studia Judaica 7
Piela, Marek Nowy przekład Księgi Rodzaju [New Translation of Genesis] 2002 Studia Judaica
Piela, Marek Gramatyka tekstu a przekład biblijny – reguły niepowtarzania składników [Text Grammar and Biblical Translation – the Rule on Non-Repeating of Elements] 2001 Studia Judaica 4