web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Pilarczyk, Krzysztof Reprodukcja Talmudu do połowy XVI wieku. Zarys dziejów [Reproduction of the Talmud until the Half of the 16th Century] 1998 Studia Judaica 1
Piwowarczyk, Przemysław Antyczne dzieła Peri Ioudaion [Works Peri Ioudaion in the Antiquity] 2009 Studia Judaica 12
Piwowarczyk, Przemysław Żydzi egipscy wobec władców ptolemejskich. Rekonesans źródłowy [A Survey of Attitudes of an Egyptian Diaspora Jewry toward Ptolemaic Rulers] 2007 Studia Judaica 10
Prokop-Janiec, Eugenia Living in Languages. Jewish Multilingualism as Reflected in the Polish and Polish-Jewish Literature of the 20th Century [Żyć w językach. Wielojęzyczność Żydów...] 2002 Studia Judaica 5
Proszyk, Jacek Austria – Ezra B’nei B’rith Jewish Humanitarian Association in Bielsko (Bielitz) [Żydowskie Stowarzyszenie Humanitarne B’nei B’rith „Austria – Ezra” w Bielsku (1889-1938)] 2010 Studia Judaica 13
Proszyk, Jacek Żydowskie Stowarzyszenie Humanitarne B’nei B’rith „Austria – Ezra” w Bielsku (1889-1938) [The B’nei B’rith Jewish Humanitarian Association “Austria – Esra” in Bielsko, Poland (1889-1938)] 2009 Studia Judaica 12
Rączy, Elżbieta Przygotowania władz okupacyjnych w Holandii do deportacji Żydów [The Preparation of the Occupation Authorities in Holland to the Deportation of Jews] 2005 Studia Judaica 8
Rejak, Sebastian Po Auschwitz – początek historii człowieka? Koncepcje R.L. Rubensteina i E. Borkovitsa [After Auschwitz – the Beginning of the Human History] 2000 Studia Judaica 3
Roskies, David G. Literatura jidysz w Polsce [Yiddish Literature in Poland] 2000 Studia Judaica 3
Rosner, Anna Utracona tożsamość? Żydzi przybywający do Wielkiej Brytanii w latach 1933-1939 [Lost Identity? Jewish Refugees in Great Britain in the Years 1933-1939] 2012 Studia Judaica 15
Różański, Przemysław Wystąpienia antyżydowskie na polskich uczelniach wyższych w latach 1936-1937 w raportach ambasady amerykańskiej w Warszawie [Anti-Jewish Disturbances at Polish Colleges from 1936 to 1937 in the Reports of the American Embassy in Warsaw] 2009 Studia Judaica 12
Schreiner, Stefan Aufklärung als Re-Hebraisierung. Ammerkungen zu Isaak bevle winsohns Hcykwa-Programm [Uświadamianie jako rehebraizacja] 2002 Studia Judaica 5
Schreiner, Stefan Delmedigos Bild der polnisch-litauischen Juden – Erfahrungen aus fünf Jahren [Żydzi polsko-litewscy w opisie Delmediego – doświadczenie z pięciu lat pobytu na Litwie] 1999 Studia Judaica 2
Sikora, Tomasz Wstręt i śmierć socjogenna w Biblii Hebrajskiej. Prolegomena [Disgust and Sudden Unexpected Death Syndrome in Hebrew Bible. Prolegomena] 2011 Studia Judaica 14
Sikora, Tomasz Cara’at – problem interpretacji. Księga kapłańska 13-14 [Tsara‘At – The Problem of Interpretation Book of Leviticus 13-14] 2009 Studia Judaica 12