web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Buryła, Sławomir Antyjudaizm czy antysemityzm? Kilka znaków zapytania [Antijudaism or Antisemitism] 2004 Studia Judaica 7
Chaczko, Krzysztof Od konfiguracji unipolarnej do konfiguracji trójpolarnej? Próba typologizacji izraelskiego systemu partyjnego [From the Unipolar Shape to the Tripolar Shape? The Proposition of Proposed Typology of the Israeli Party System] 2011 Studia Judaica 14
Chmiel, Jan Archeologia vs Biblia. O krytyce Finkelsteina i Silbermana [Archaeology vs. The Bible] 2004 Studia Judaica 7
Chrobaczyński, Jacek Polacy i Żydzi w latach 1939-1945 – stereotypy i rzeczywistość [Poles and Jews in the Years 1939-1945 – Stereotypes and Facts] 2000 Studia Judaica 3
Ciecieląg, Jerzy Kogo uważano za Żyda w starożytności? [Who was considered to be a Jew in Antiquity?] 2005 Studia Judaica 8
Ciecieląg, Jerzy Armia Judei w okresie dominacji rzymskiej (63 p.n.e. – 70 n.e.) – symbol żydowskości czy obca siła? [Judean Army in the Period of Roman Hegemony (63 BCE – 70 CE) – a Symbol of Jewishness or Alien Force] 2003 Studia Judaica 6
Doktór, Jan Benjamin z Piotrkowa Trybunalskiego – Żyd, herrnhuter i misjonarz mimo woli [Benjamin from Piotrków Trybunalski – a Jew, Herrnhutter and an Unintentional Missionary] 2005 Studia Judaica 8
Doktór, Jan U źródeł chasydyzmu na ziemiach polskich [At the Sources of Chasidism in Poland] 2002 Studia Judaica
Domagalska, Małgorzata The Linguistic Image of the Jew in “Rola” and “Niwa” Weeklies at the Turn of the 19th and 20th Century [Język obrazujący Żyda w tygodnikach „Rola” i „Niwa” z przełomu XIX i XX wieku] 2010 Studia Judaica 13
Domagalska, Małgorzata Polacy i Żydzi w powieści Józefa Rogosza Odstępca [Poles and Jews in the Novel Odstępca (A Dissenter) by Józef Rogosz Studia Judaica 16
Dombrowski, Bruno Graetz’ Geschichte der Juden – an Evaluation [Historia Żydów Graetza – ocena] 1999 Studia Judaica 2
Drabina, Jan Ludność żydowska w przedindustrialnym Bytomiu (do początków XIX w.) [Jewish Population in Pre-Industrial Bytom (Since the Beginning of the 19th Century)] 2005 Studia Judaica 8
Drwięga, Marek Myślenie o złu w perspektywie doświadczenia Auschwitz [Reflections About the Evil After Auschwitz] 2010 Studia Judaica 13
Duda, Henryk Kotlica, Kocica czy Kocudza? Przyczynek do badań polsko-żydowskich kontaktów językowych [Kotlica, Kocica or Kocudza] 1999 Studia Judaica 2
Engel, David Some Observations on Recent Polish Writing about Polish Jewry during the Holocaust [Kilka uwag o ostatnich polskich pracach dotyczących Żydów w Polsce w okresie Holokaustu] 2004 Studia Judaica 7