web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Sikora, Tomasz Symbolika barw w mistyce żydowskiej. Prolegomena [The Symbolism of Colours in Jewish Mystique] 2003 Studia Judaica 6
Sikora, Tomasz Midrash and Semiotics – some Considerations on the Case of R. Natan Nata Spira of Cracow [Midrasz i semiotyka – kilka uwag dotyczących rab. Natana Naty Spiry z Krakowa] 1999 Studia Judaica 2
Silber, Marcos The German „Ordinance Regarding the Organization of the Religious Jewish Community” (November 1916–1918) 2014 Studia Judaica 17
Skorek, Artur Dialektyka procesu zbawczego według rabina Awrahama Kuka. Rola profanum w czasach mesjańskich [Dialectics of Redemption in the Thought of Rabbi Avraham Kook. Role of Profanum in the Messianic Times] 2009 Studia Judaica 12
Skorek, Artur Radykalny nurt religijnego syjonizmu – doktryna ruchu Gusz Emunim [Radical Stream of Religious Zionism – Doctrine of Gush Emunim] 2008 Studia Judaica 11
Skorek, Artur Rola ortodoksyjnego judaizmu w kształtowaniu prawa w Państwie Izrael [The Role of Orthodox Judaism in Shaping of Israel’s Law] 2007 Studia Judaica 10
Skupińska-Løvset, Ilona Świątynia typu fenickiego w Betsaidzie. Interpretacja wykopalisk polskich z lat 1998-2000 [The Phoenician-Type Temple in Bethsaida] 2004 Studia Judaica 7
Śliż, Małgorzata Rytualne małżeństwa Żydów w Galicji w drugiej połowie XIX wieku [Ritual Marriages of Jews in Galicia in the Second Half of the 19th Century] 2001 Studia Judaica 4
Špirt, Andrej „Pravoslavnye” v evrejskih hronikah vremen Bogdana Hmel'nickogo [Russian Orthodoxy in the Jewish Chronicles of the Chmelnicki Times] 2012 Studia Judaica 15
Spyra, Janusz Syjonizm na Śląsku Austriackim i na Morawach (do 1918 roku). Recepcja, organizacja, bariery [Zionism in Moravia and Austrian Silesia up to 1918. Its Reception, Organization and Barriers] 2007 Studia Judaica 10
Spyra, Janusz Józefińskie reformy statusu ludności żydowskiej na Śląsku Austriackim i ich konsekwencje [Joseph’s Reforms of the Status of Jews in Austrian Silesia and their Implications] 2003 Studia Judaica 6
Steckiewicz, Martyna Echa żydowskiej ulicy. O obecności języka jidysz w kryminale retro [Echoes of the Jewish Street: On the Presence of the Yiddish Language in Contemporary Polish “Retro” Crime Fiction] 2014 Studia Judaica 17
Stępniewska-Holzer, Barbara Żydzi na Bliskim Wschodzie w XIX wieku [Jews in the Near East in the 19th Century] 1999 Studia Judaica 2
Stoczewska, Barbara Kwestia żydowska w poglądach Leona Wasilewskiego [Jewish Question in the Views of Leon Wasilewski] 1999 Studia Judaica 2
Świeżyński, Adam Majmonidesowe rozumienie zdarzeń cudownych a współczesna filozofia cudu [Maimonides’ Understanding of Miracles and the Modern Philosophy of Miracle] 2009 Studia Judaica 12