web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Friedrich, Agnieszka Talmud i „talmudyzm” w ujęciu „Roli” [The Talmud and 'Talmudism' in the Polish Periodical “Rola”] 2013 Studia Judaica 16
Gąsiorowski, Stefan Die Geschichte der Juden in Kamionka Strumiłowa von 15. bis zum 18. Jh. [Historia Żydów w Kamionce Strumiłowej w XV-XVIII w.] 2002 Studia Judaica 5
Gąsiorowski, Stefan Relationships between Owners of Żółkiew and Jews in the 17th Century [Relacje między właścicielami Żółkwi a Żydami w XVII w.] 1999 Studia Judaica 2
Gasztold, Brygida Śmiech przez łzy. Mędrcy z Chełma i Holokaust w opowiadaniu Nathana Englandera The Tumblers [Laughter Through Tears: The Wise Men of Chelm and the Holocaust in Nathan Englander's Story „The Tumblers”] 2013 Studia Judaica 16
Goldin, Semion Ot Nowoaleksandrii do Bielostoka: deportacji ewrejskogo nasielenia polskich ziemiel russkoj armiej w 1914-1915 gg. [From Novo-Aleksandria to Bialystok: The Deportations of the Jewish Population in the Polish Lands by the Russian Army, 1914–1915] 2014 Studia Judaica 17
Gołdyn, Piotr Jewish Associations for Protection of Women in Poland in Years 1918-1939 [Żydowskie towarzystwa ochrony kobiet w Polsce w latach 1918-1939] 2006 Studia Judaica 9
Grata, Paweł Stosunek parlamentarzystów żydowskich do polityki podatkowej II Rzeczypospolitej [The Attitude of Jewish Parliamentarians towards Tax Policy of the Second Polish Republic] 2014 Studia Judaica 17
Grata, Paweł Parlamentarzyści żydowscy a monopole skarbowe w Drugiej Rzeczypospolitej [Jewish MPs and Fiscal Monopolies in the Second Republic of Poland] 2011 Studia Judaica 14
Grinberg, Daniel Nineteenth Century Sound Recordings of Historical Importance [Dziewiętnastowieczne nagrania dźwiękowe o znaczeniu historycznym] 2002 Studia Judaica 5
Grinberg, Daniel Problem żydowski w Europie XIX wieku [The Jewish Problem in Europe in 19th Century] 2000 Studia Judaica 3
Grinberg, Daniel Fenomen historiografii żydowskiej w II Rzeczypospolitej [Phenomenon of Jewish Historiography in the Second Polish Republic] 1998 Studia Judaica 1
Grosfeld, Jan Dabru Emet – ważne wydarzenie w dialogu chrześcijańsko judaistycznym (komentarz) [Dabru Emet – an Important Event in the Christian-Judaistic Dialog (Commentary)] 2001 Studia Judaica 4
Grossmark, Tziona „Because Kilns Are Not Permitted in Jerusalem”: An Urban Legislation Dealing with Distancing of Smoke-Emitting Implements from the City in Ancient Palestine 2014 Studia Judaica 17
Heschel, Abraham Joshua Samorozumienie judaizmu [Self-Understanding of Judaism] 2006 Studia Judaica 9
Ignatowski, Grzegorz Paweł VI i Jan Paweł I wobec bliskowschodniego procesu pokojowego (1974-1978) [Paul VI and John Paul I during the Peace Process in the Middle East (1974-1978)] 2009 Studia Judaica 12