web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Jagodzińska, Agnieszka Czy Sandauer jest dziś możliwy? Rzecz o asymilacji i allosemityzmie [Is Sandauer Possible Today? On Assimilation and Allosemitism] 2006 Studia Judaica 9
Jakimyszyn, Anna „Sefer beer Mosze” Mosze Sertelsa, syna Isachara, jako przykład dwujęzycznego tekstu do nauki Tory [Sefer beer Moshe by Moshe Sertels, Son of Isachar, as an Example of a Bilingual Text for the Study of Torah] 2014 Studia Judaica 17
Jasnos, Renata; Mrozek, Andrzej Diversi ambienti dell’uso di scrittura indicati nella Bibbia ebraica [Użycie pisma w różnych środowiskach według Biblii Hebrajskiej] 2010 Studia Judaica 13
Kamczycki, Artur Od aikonizmu do syjonizmu [From Aniconism to Zionism] 2012 Studia Judaica 15
Kamczycki, Artur Theodor Herzl and Anthropology of Physiognomy [Theodor Herzl i antropologia fizjonomii] 2010 Studia Judaica 13
Kamczycki, Artur Syjonizm i sztuka. Analiza Ikony Teodora Herzla w kontekście aszkenazyjskiego kręgu kulturowego [Art and Zionism. The Analysis of Theodor Herzl’s Icon in the Context of the Ashkenasy Culture] 2006 Studia Judaica 9
Kapera, Zdzisław Jan Archeologia Chirbet Qumran (1958-2007) [The Archaeology of Khirbet Qumran (1958-2007)] 2007 Studia Judaica 10
Kapera, Zdzisław Jan The Polish Signals Intelligence in the West Discovers the Holocaust (1941-1944) [Polski wywiad nasłuchowy na Zachodzie odkrywa Holokaust (1941-1944)] 2002 Studia Judaica 5
Kapera, Zdzisław Jan W kwestii autentyczności tzw. ossuarium Jakuba z kolekcji w Tel Awiwie [The Question of the Authenticity of the So-Called Ossuary of Jacob from a Tel Aviv Collection] 2002 Studia Judaica
Kapera, Zdzisław Jan Józef Tadeusz Milik – pół wieku pracy nad rękopisami z Qumran [Józef Tadeusz Milik – Half Century of His Work on Dead Sea Scrolls] 1999 Studia Judaica 2
Kapiszewski, Andrzej Controversial Reports on the Situation of Jews in Poland in the Aftermath of World War I. The Conflict between US Ambassador in Warsaw Hugh Gibson and American Jewish Leaders [Kontrowersyjny raport o sytuacji Żydów w Polsce w następstwie I wojny światowej] 2004 Studia Judaica 7
Kapral, Miron Przywileje królewskie dla lwowskich Żydów w XIV-XVIII wieku. Przegląd źródłoznawczy [Royal Privileges for Jews in Lvov in the 14th-18th Centuries] 2001 Studia Judaica 4
Karas, Marcin Naród żydowski w rewizjonistycznej publicystyce Davida Irvinga [The Jewish People in Revisionist History of David Irving] 2011 Studia Judaica 14
Karas, Marcin Pius XII i Żydzi [Pius XII and the Jews] 2010 Studia Judaica 13
Kałczewiak, Marek Buenos Aires Seen from Warsaw: Poland’s Yiddish Press Reporting on Jewish Life in Argentina 2014 Studia Judaica 17