web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Doktór, Jan Shabbetaj Zvis Übertritt zum Islam. Versuch einer neuen Sicht 2011 Kwartalnik Historii Żydów
Doktór, Jan; Bendowska, Magdalena A World hidden in Books. Old Hebrew Printed Works from the Collection of the Jewish Historical Institute 2011
Domagalska, Małgorzata The linguistic image of the Jew in the Polish anti-Semitic and conservative press at the turn of the 19th and 20th century 2011 Kesher. Journal of Media and Communications History in Israel and the Jewish World 41
Domagalska, Małgorzata Diabeł Żyd. Kilka słów o poezji Adama Szypera 2011 Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
Friedrich, Agnieszka The Dreyfus Affair and Warsaw’s Rola, 1894-1906 2011 Kesher. Journal of Media and Communication History in Israel and the Jewish World 41
Friedrich, Agnieszka „Rola” wobec sprawy Dreyfusa. 1894-1906 2011 Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
Grata, Paweł Parlamentarzyści żydowscy a monopole skarbowe w Drugiej Rzeczypospolitej [Jewish MPs and Fiscal Monopolies in the Second Republic of Poland] 2011 Studia Judaica 14
Jagodzińska, Agnieszka Kaddish for Angels. Re-inventing of Funeral Rituals and Cemetery Space in the 19th century Jewish Warsaw 2011 Jewish Cultural Studies 3
Karas, Marcin Naród żydowski w rewizjonistycznej publicystyce Davida Irvinga [The Jewish People in Revisionist History of David Irving] 2011 Studia Judaica 14
Keff, Bożena Madre, Patria 2011
Kozińska-Witt, Hanna Warschau und „seine Juden“: Kommunalpolitik und das jüdisch-polnische Verhältnis im Warschauer Stadtparlament (1919-1939) 2011 Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts 10
Kozińska-Witt, Hanna Bertha Pappenheim und die Ostjüdinnen 2011 Scripta Judaica Cracoviensia 9
Kozińska-Witt, Hanna Jüdische Stadtverordnete in den munizipalen Selbstverwaltungen der Zweiten Polnischen Republik: Krakau, Posen und Warschau. Eine Bilanz der ersten „Krakauer” Projektphase 2011 Scripta Judaica Cracoviensia 9
Kozińska-Witt, Hanna; Silber, Marcos Jewish Participation in Municipal Self-Administration in East-Central Europe – Introduction 2011 Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts 10
Kłańska, Maria Spinoza und seine Philosophie im Schaffen der deutschsprachigen Dichterin Rose Ausländer 2011 Forum Philosophicum 16