web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Kłańska, Maria Das kulturelle Gedächtnis des Judentums in den Romanen von Stefan Heym „König David Bericht“ und „Ahasverus“ 2011 Geschichte und Gedächtnis in der Literatur vom 18. bis 21. Jahrhundert
Kłańska, Maria „Nationale und sprachliche Einheitlichkeit kann eine Stärke sein, nationale und sprachliche Vielfältigkeit ist es immer.“ Joseph Roth zum Nationalismus und zum nationalen Gedanken anhand der Beispiele Polen und Palästina 2011 Joseph Roth. Europäisch-jüdischer Schriftsteller und österreichischer Universalist
Kłańska, Maria Obraz Żydów w Polsce międzywojennej w oczach wybranych pisarzy niemiecko-żydowskich 2011 Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice
Lipiński, Edward Najstarsza inskrypcja hebrajska [The Oldest Hebrew Inscription] 2011 Studia Judaica 14
Makowski, Krzysztof A. Some Reflections on Jewish Identity in Nineteenth-Century Poznania and Jewish Relations with Poles and Germans 2011 Borders and Boundaries in and around Dutch Jewish History
Makowski, Krzysztof A. Polscy i niemieccy historycy o porozbiorowych dziejach Żydów w Poznańskiem 2011 Studia Historica Slavo-Germanica 28
Markowski, Artur Pogromy, zajścia, ekscesy. Zbiorowe akty przemocy przeciwko Żydom w Białymstoku pierwszych dekad XX wieku [Pogroms, Incidents, Excesses. Collective Acts of Violence Against the Jews in Białystok in the First Decades of the 20th Century] 2011 Studia Judaica 14
Maurer, Jadwiga Controfigure. Racconti della guerra e del dopoguerra 2011
Moshe, Rosman Jak pisać historię żydowską? 2011
Ochmann, Jerzy Twój wróg jest twoim przyjacielem. Etyka Nahuma Goldmana 2011 Przegląd Religioznawczy
Patek, Artur Wokół zatonięcia statku „Struma” (Morze Czarne, luty 1942 r.) 2011 Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU 19
Patek, Artur Češi pohřbení v polském oddělení katolického hřbitova v Jeruzalémě 2011 Slovenský přehled. Review for Central, Eastern and Southeastern European History
Patek, Artur Żydowska „emigracja turystyczna” z Polski do Palestyny w 1939 roku – dokumenty 2011 Studia Historyczne 54
Piela, Marek O znaczeniu niektórych czasowników przysłówkowych we współczesnym hebrajskim [On the Meaning of Some Adverbial Verbs in Modern Hebrew] 2011 Studia Judaica 14
Pietkiewicz, Rajmund Początki nowożytnej hebraistyki chrześcijańskiej [The Origins of Modern Christian Hebrew Studies] 2011 Studia Judaica 14