web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Sroka, Łukasz Tomasz Żydzi galicyjscy w XIX wieku – stan badań i postulaty 2011 Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań 2
Sroka, Łukasz Tomasz Migracja Żydów polskich do Izraela. Aspekt antropologiczno-historyczny 2011 Nietypowe migracje Polaków w XIX-XXI wieku
Sroka, Łukasz Tomasz Pamiętniki, wspomnienia i korespondencja jako źródła do badań historycznych poświęconych narodzinom Państwa Izraela 2011 Pamiętniki, dzienniki i relacje jako źródła do badań historycznych (XVIII-XX wiek)
Sroka, Łukasz Tomasz Israel and its friends: selected international relations issues in the nineteenth and the twentieth centuries 2011 Poles & Jews: history – culture – education
Szczerbiński, Waldemar Postulat odnowy edukacji Mordecaia M. Kaplana [Mordecai M. Kaplan’s Postulate of Education’s Revival] 2011 Studia Judaica 14
Szczerbiński, Waldemar Antropologiczne aspekty rekonstrukcjonizmu żydowskiego 2011 Teologia i Człowiek 18
Szczerbiński, Waldemar Obcy wśród Żydów. Od partykularyzmu do uniwersalizmu 2011 Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin 3
Szyndler, Artur „Czuje się wolność w sercu, a myśl ulatuje do ojczyzny”. Żydowskie organizacje skautowe w międzywojennym Oświęcimiu 2011 Ideały wychowawcze i myśl polityczna harcerstwa polskiego. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce
Wierzbieniec, Wacław Żydzi w samorządach miejskich Lwowa, Przemyśla i Rzeszowa w latach 1918-1939. Wybrane aspekty [Jews in the Municipal Governments of Lwów, Przemyśl and Rzeszów in 1918-1939. Selected Aspects] 2011 Studia Judaica 14
Wodziński, Marcin Jewish studies in Poland 2011 Journal of Modern Jewish Studies 10
Wodziński, Marcin Reform and Exclusion: Conceptions of the Reform of the Jewish Community during the Declining Years of the Polish Enlightenment 2011 Polin 24
Wróbel, Mirosław S. Moralność wspólnoty qumrańskiej 2011 Moralność objawiona w Biblii
Wróbel, Mirosław S. Objawienie, zbawienie i wiara w Nowym Testamencie. Perspektywa semantyczna 2011 Nowy Testament a religie
Wróbel, Mirosław S. Znaczenie i obchody Święta Namiotów w starożytnym Izraelu 2011 Scripta Biblica et Orientalia 3
Wróbel, Mirosław S. Jezus Janowy jako Objawiciel oblicza Ojca 2011 Verbum Vitae