Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Doktór, Jan Shabbetaj Zvis Übertritt zum Islam. Versuch einer neuen Sicht 2011 Kwartalnik Historii Żydów szczegóły   openurl
Doktór, Jan; Bendowska, Magdalena A World hidden in Books. Old Hebrew Printed Works from the Collection of the Jewish Historical Institute 2011 szczegóły   openurl
Domagalska, Małgorzata The linguistic image of the Jew in the Polish anti-Semitic and conservative press at the turn of the 19th and 20th century 2011 Kesher. Journal of Media and Communications History in Israel and the Jewish World 41 szczegóły   openurl
Domagalska, Małgorzata Diabeł Żyd. Kilka słów o poezji Adama Szypera 2011 Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej szczegóły   openurl
Friedrich, Agnieszka The Dreyfus Affair and Warsaw’s Rola, 1894-1906 2011 Kesher. Journal of Media and Communication History in Israel and the Jewish World 41 szczegóły   openurl
Friedrich, Agnieszka „Rola” wobec sprawy Dreyfusa. 1894-1906 2011 Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin szczegóły   openurl
Grata, Paweł Parlamentarzyści żydowscy a monopole skarbowe w Drugiej Rzeczypospolitej [Jewish MPs and Fiscal Monopolies in the Second Republic of Poland] 2011 Studia Judaica 14 szczegóły   openurl
Jagodzińska, Agnieszka Kaddish for Angels. Re-inventing of Funeral Rituals and Cemetery Space in the 19th century Jewish Warsaw 2011 Jewish Cultural Studies 3 szczegóły   openurl
Karas, Marcin Naród żydowski w rewizjonistycznej publicystyce Davida Irvinga [The Jewish People in Revisionist History of David Irving] 2011 Studia Judaica 14 szczegóły   openurl
Keff, Bożena Madre, Patria 2011 szczegóły   openurl
Kozińska-Witt, Hanna Warschau und „seine Juden“: Kommunalpolitik und das jüdisch-polnische Verhältnis im Warschauer Stadtparlament (1919-1939) 2011 Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts 10 szczegóły   openurl
Kozińska-Witt, Hanna Bertha Pappenheim und die Ostjüdinnen 2011 Scripta Judaica Cracoviensia 9 szczegóły   openurl
Kozińska-Witt, Hanna Jüdische Stadtverordnete in den munizipalen Selbstverwaltungen der Zweiten Polnischen Republik: Krakau, Posen und Warschau. Eine Bilanz der ersten „Krakauer” Projektphase 2011 Scripta Judaica Cracoviensia 9 szczegóły   openurl
Kozińska-Witt, Hanna; Silber, Marcos Jewish Participation in Municipal Self-Administration in East-Central Europe – Introduction 2011 Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts 10 szczegóły   openurl
Kłańska, Maria Spinoza und seine Philosophie im Schaffen der deutschsprachigen Dichterin Rose Ausländer 2011 Forum Philosophicum 16 szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: