web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wodziński, Marcin Rząd Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Początki „polityki chasydzkiej” w Królestwie Kongresowym (1817-1818) 2003 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 3
Wodziński, Marcin Languages of the Jewish Communities in Polish Silesia (1922-1939) 2002 Jewish History 16
Wodziński, Marcin Action! An Antisemitic Organization Ahead of Its Time 2001 East European Jewish Affairs 31
Wodziński, Marcin Jakub Tugendhold and the First Maskilic Defence of Hasidism 2001 Gal-Ed 18
Wodziński, Marcin “Walking in the Steel Boots of Faith...”. Anti-Semitic Journalism in the Voivodship of Silesia 1922-1939 2001 Jews in Silesia
Wodziński, Marcin Poetyka hebrajskich inskrypcji nagrobnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej 2001 Literatura Ludowa
Wodziński, Marcin Recent Developments in the Historiography of Silesian Jews 2001 Polin 14
Wodziński, Marcin „Do czynu!” Z dziejów organizacji antysemickich w województwie śląskim 2001 Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 56
Wodziński, Marcin Vídenští vyhnanci ve Slezsku 2001 Židé a Morava. Sborník z konference konané 15. listopadu 2000 v Muzeu Kroměřížska
Wodziński, Marcin Ideologia i język. Językowe wybory górnośląskich Żydów w XX wieku 2000 Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 55
Wodziński, Marcin Historia Żydów na Śląsku. Stan badań i zaniedbań 2000 Slezský sborník 98
Wodziński, Marcin Středověké židovské náhrobky na Moravě 2000 Židé a Morava. Sborník příspěvkú přednesených na z konferenci konané 10 listopadu 1999 v Muzeum Kroměřížska
Wodziński, Marcin Židovská materialní kultura ve východních Čechách. Hřbitovy 1999 Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Sborník příspěvků z konference konané 27.-29.05.1999 v Rychnově nad Kněžnou
Wodziński, Marcin Stary cmentarz żydowski w Cieszynie 1999 Żydowskie zabytki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna
Wodziński, Marcin Groby cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach 1998