web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Ruta, Magdalena Der Einfluss von politischen Veränderungen auf die jiddische Kultur in Polen in den Jahren 1946–1949 im Spiegel der Monatsschrift „Yidishe Shriftn“ 2007 Scripta Judaica Cracoviensia 5
Ruta, Magdalena Pomiędzy dwoma światami. O Kalmanie Segalu 2003
Ruta, Magdalena Preliminary Remarks on Yiddish Culture in Poland, 1945-1968 2003 Scripta Judaica Cracoviensia 2
Ruta, Magdalena Dwujęzyczność, dwukulturowość, literatura. Casus Kalmana Segala 2000 Między oryginałem a przekładem 6
Ruta, Magdalena Szolem Alejchem czytany w przedmarcowej Polsce 2000 Słowo Żydowskie
Ruta, Magdalena O dwujęzyczności miniatur literackich Kalmana Segala 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2
Silber, Marcos The German „Ordinance Regarding the Organization of the Religious Jewish Community” (November 1916–1918) 2014 Studia Judaica 17
Sitarz, Magdalena Die Juden von Podhale: ספר נובי-ט.רג והסביבה 2012 Polen, Deutsche und Juden im 19. und 20. Jahrhundert: Literatur – Kultur – Sprache
Skupińska-Løvset, Ilona Świątynia typu fenickiego w Betsaidzie. Interpretacja wykopalisk polskich z lat 1998-2000 [The Phoenician-Type Temple in Bethsaida] 2004 Studia Judaica 7
Spyra, Janusz Syjonizm na Śląsku Austriackim i na Morawach (do 1918 roku). Recepcja, organizacja, bariery [Zionism in Moravia and Austrian Silesia up to 1918. Its Reception, Organization and Barriers] 2007 Studia Judaica 10
Sroka, Łukasz T. Changes in the Jewish Community of Krakow in Autonomous Galicia 2010 Polin 23
Sroka, Łukasz T. Żydzi w Krakowie. Studium o elicie miasta. 1850-1918 2008
Sroka, Łukasz Tomasz Transformations in Mentality and Identity of Jews Living in Polish Cities Between the Second Half of the 19th Century and 1939. A Catalogue of Paradoxes, Stereotypes and Distinctive Features 2012 Velká doba v malom priestore. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918-1929)
Sroka, Łukasz Tomasz Israel and its friends: selected international relations issues in the nineteenth and the twentieth centuries 2011 Poles & Jews: history – culture – education
Sroka, Łukasz Tomasz Statystyka w badaniach historycznych poświęconych mniejszościom narodowym i religijnym w Polsce XIX i XX wieku. Aspekty metodologiczne 2009 Ukryte w źródłach. Z warsztatu historyka XIX wieku