web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Gąsiorowski, Stefan Między Rosją, Persją i Turcją. Życie i działalność Seraja Szapszała w latach 1873-1927 2010 Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy
Gąsiorowski, Stefan Szapira (Szapiro) Majer (Meir) (1887-1933) 2010 Polski Słownik Biograficzny 47
Gąsiorowski, Stefan Szapszał Seraja Markowicz (1873-1961) 2010 Polski Słownik Biograficzny 47
Gąsiorowski, Stefan Stein Edmund Menachem (Chiel Mendel) (1893-1943) 2005 Polski Słownik Biograficzny 43
Gąsiorowski, Stefan Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie i jego członkowie w latach 1932-1939 2004 Karaj kiuńlari. Dziedzictwo Narodu Karaimskiego we Współczesnej Europie
Gąsiorowski, Stefan Obszczestwo lubitielej karaimskoj istorii i litieratury w Wilnie w 1932-1939 godach i jego czleny [Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie i jego członkowie w latach 1932-1939] 2004 Karaj kiuńlari. Dziedzictwo Narodu Karaimskiego we Współczesnej Europie
Gąsiorowski, Stefan Doktor Zygmunt Abrahamowicz (1923-1990). Życie i dzieło 2004 Wśród jarłyków i fermanów. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci dr Zygmunta Abrahamowicza, 20 kwietnia 2004
Gąsiorowski, Stefan Stan badań nad dziejami Karaimów w dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej 2002 Studia Historyczne 45
Gąsiorowski, Stefan Bibliografia druków zwartych i czasopism o tematyce żydowskiej wydanych w Polsce w roku 1997 1998 Auschwitz. Konflikty i dialog
Jagodzińska, Agnieszka „Izraelita” (1866-1915) 2012 Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.)
Keff, Bożena Madre, Patria 2011
Kozińska-Witt, Hanna Żydzi w samorządach miejskich Drugiej Republiki 1918-1939: Kraków i Poznań – próba porównania 2014 Historiah mitnageshet ve-kium meshutaf: perspektivut chadashot shel ha-mifgash ha-yehudi-polani
Kozińska-Witt, Hanna Warschau und „seine Juden“: Kommunalpolitik und das jüdisch-polnische Verhältnis im Warschauer Stadtparlament (1919-1939) 2011 Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts 10
Kozińska-Witt, Hanna Das Projekt „billige Wohnung“ in Krakau bis 1914 – Rezeption der Wiener Sozialpolitik? 2008 Brünn-Wien, Wien-Brünn: Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert
Kozińska-Witt, Hanna Żydzi w poznańskiej Radzie Miejskiej. Uwagi wstępne 2008 Studia Historica Slavo-Germanica 28