web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Kłańska, Maria Problemfeld Galizien in deutschsprachiger Prosa 1846-1914 1991
Kłańska, Maria Deutschsprachige Literatur Galiziens 1848-1918 1991 Unerkannt und (un)bekannt. Deutsche Literatur in Mittel- und Osteuropa
Makowski, Krzysztof A. Żydzi na ziemiach polskich w dobie zaborów – mozaika postaw 2009 Ars Senescendi 5
Makowski, Krzysztof A. Jews in Polish Academic and School Textbooks Before and After 1989 – Some General Reflections 2009 Rewriting Slavic History
Markowski, Artur Pogromy, zajścia, ekscesy. Zbiorowe akty przemocy przeciwko Żydom w Białymstoku pierwszych dekad XX wieku [Pogroms, Incidents, Excesses. Collective Acts of Violence Against the Jews in Białystok in the First Decades of the 20th Century] 2011 Studia Judaica 14
Markowski, Artur Ewrejskaja priessa Bielostoka na rubieże XIX-XX ww. [Prasa żydowska w Białymstoku na przełomie XIX i XX wieku] 2008 Studia Judaica 11
Maurer, Jadwiga Controfigure. Racconti della guerra e del dopoguerra 2011
Ochmann, Jerzy Cywilizacja jako alternatywa religii. M. M. Kaplan (1881-1982) 2009 O wielowymiarowości badań religioznawczych
Ochmann, Jerzy Heschel in the United States (1940-1972). Clashes and the Synthesis of the European and American Mentality [Heschel w Stanach Zjednoczonych (1940-1972). Zderzenia oraz synteza europejskiej i amerykańskiej mentalności] 2008 Studia Judaica 11
Ochmann, Jerzy Cywilizacja jako łącznik dialogu. M. M. Kaplan (1881-1982) 2007 Filozofia dialogu 5
Ochmann, Jerzy Józef Sołowejczyk a filozoficzna płaszczyzna dialogu żydowsko-chrześcijańskiego w drugiej połowie XX w 2002 Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu
Ochmann, Jerzy Dialog filozoficzny między judaizmem a chrześcijaństwem w XX wieku. Jacob Joseph Petuchowski (1925-1991) 2002 Filozofia dialogu. Drogi i formy dialogu 1
Ochmann, Jerzy Aspekty etyczne w międzykulturowych relacjach Żydów w XX wieku 1997 Etyka i życie publiczne
Oszytko, Janusz Żydzi wielkopolscy w Rejencji Opolskiej w latach 1816-1914 [The Jews from Great Poland in the Opole District in 1816-1914] 2002 Studia Judaica
Patek, Artur Polacy w Ziemi Świętej pod koniec 1949 roku 2013 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 140