web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Patek, Artur Jews on Route to Palestine 1934-1944. Sketches from the History of Aliyah Bet – Clandestine Jewish Immigration 2012
Patek, Artur Żydowscy zesłańcy na Mauritius 2012 Amerykomania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani 2
Patek, Artur Bułgaria i nielegalna imigracja żydowska do Palestyny w przededniu i w okresie drugiej wojny światowej 2012 Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku. Historia – religia – kultura – polityka
Patek, Artur Wokół zatonięcia statku „Struma” (Morze Czarne, luty 1942 r.) 2011 Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU 19
Patek, Artur Żydowska „emigracja turystyczna” z Polski do Palestyny w 1939 roku – dokumenty 2011 Studia Historyczne 54
Patek, Artur Żydzi w drodze do Palestyny 1934-1944. Szkice z dziejów aliji bet – nielegalnej imigracji żydowskiej 2009
Patek, Artur Alija bet. Z kart stosunków polsko-żydowskich w II Rzeczypospolitej 2009 Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej
Patek, Artur Ostatnia bariera przed Erec Israel 2009 Nowiny Kurier
Patek, Artur Nielegalna emigracja żydowska z II Rzeczypospolitej do Palestyny 2009 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 136
Patek, Artur Deportowani na Mauritius. Rozdział z dziejów ha’apali 2008 Nowiny Kurier
Patek, Artur Dramat „Mefkury” (1944 r.) 2008 Nowiny Kurier
Patek, Artur Emigracja typu B (alija bet) do Palestyny przed II wojną światową 2008 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 4
Patek, Artur Tragedia „Strumy” 2007 Nowiny Kurier
Patek, Artur Izrael w polityce Wielkiej Brytanii w okresie pierwszej wojny bliskowschodniej 1948-1949 2007 Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských vĕd 22
Patek, Artur Za czy przeciw? Sprawa dyplomatycznego uznania Państwa Izrael przez Wielką Brytanię w 1948 roku 2006 Arcana