web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Bendowska, Magdalena; Doktór, Jan Waad Arba Aracot i amsterdamska Biblia w jidysz: historia pewnej karty tytułowej 2010 Kwartalnik Historii Żydów
Burg, Josif Okruchy 2001
Doktór, Jan Yiddish and Early Hassidic literature 2013 Kwartalnik Historii Żydów
Kłańska, Maria Jüdische Autoren als Vermittler zwischen der polnischen und der deutschen Kultur 2001 Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen. Sprache – Literatur – Kultur – Politik
Lisek, Joanna Orhodox Yiddishism in „Beys Yakov” Magazine in the Context of Religious Jewish Feminism in Poland 2013 Ashkenazim and Sephardim: A European Perspective
Lisek, Joanna „Przy klatce lwa zrzucamy brzemię płci” – genderowe aspekty jidyszowej poezji kobiet 2012 Oblicza płci. Literatura
Lisek, Joanna „Dos loszn fun jidiszkajt” – ortodoksyjny jidyszyzm na łamach „Bejs Jakow” w kontekście religijnego feminizmu żydowskiego w Polsce 2012 Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.)
Lisek, Joanna Feminist Discourse in Women’s Yiddish Press in Poland 2010 PaRDeS: Zeitschrift der Vereinigung für Jüdische Studien
Lisek, Joanna From the Jewish Pope to ger Tsedek, the Righteous Convert: The Motif of religious Conversion in Yiddish Literature 2010 Pinkas. Culture and History of East European Jewry 3
Lisek, Joanna Perspektywa genderowa w studiach nad kulturą jidysz – postulaty badawcze 2008 Jidyszland – polskie przestrzenie
Lisek, Joanna Dyskurs feministyczny w kobiecej prasie jidysz 2008 Pamiętnik Literacki
Lisek, Joanna Between Mussarism and Yiddishism: Identity Problems in Chaim Grade’s Early Works 2006 Central and East European Jews at the Crossroads of Tradition and Modernity
Lisek, Joanna Między Warszawą a Wilnem. Kontakty środowisk literackich w okresie międzywojennym [Between Warsaw and Vilnius. The Activity of Yiddish Writers in Vilnius and their Contacts with Warsaw Literary Environment] 2006 Studia Judaica 9
Lisek, Joanna Funkcja języka jidysz w kształtowaniu dramatu i teatru żydowskiego 2006 Teatralna Jerozolima. Przeszłość i teraźniejszość: referaty z konferencji w Bibliotece Narodowej w Warszawie 4 i 5 stycznia 2005
Lisek, Joanna; Gajewska, Agnieszka Grzeszne wiersze o matce. Pożegnanie z Jidysze Mame? 2012 Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i prezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce