web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Quercioli Mincer, Laura Literatura jidysz i żydowsko-polska 2009 Historia literatury polskiej
Quercioli Mincer, Laura The Laughing Jew: A Yiddish Theatre in Contemporary Italy 2006 Theatralia. Revista de Poética del Teatro 7
Quercioli Mincer, Laura Letteratura yiddish ed ebraico-polacca 2004 Storia della letteratura polacca
Quercioli Mincer, Laura La tradizione rivisitata nel teatro yiddish di Moni Ovadia 2000 Rassegna Mensile di Israel 66
Quercioli Mincer, Laura Yiddish, una lingua degli ebrei 1999 Minoranze religiose e cultura europea
Quercioli Mincer, Laura Yiddish 1998 Nuova Enciclopedia Treccani
Rajze, Efim, Samojlović Racconti e storielle degli ebrei. Testi inediti della tradizione yiddish 2004
Rajze, Efim, Samojlović Racconti e storielle degli ebrei. Testi inediti della tradizione yiddish 2002
Ronen, Shoshana Śladami literatury i umarłych pisarzy. Na rozstajnych drogach: polski, hebrajski, jidysz 2004 Teksty Drugie
Roskies, David G. Literatura jidysz w Polsce [Yiddish Literature in Poland] 2000 Studia Judaica 3
Ruta, Magdalena „Nusech Pojln” czy „Jecijes Pojln”? Literackie dyskusje nad żydowską obecnością w powojennej Polsce (1945-1949 2013 Kwartalnik Historii Żydów
Ruta, Magdalena Poyln, Poyln: Few Remarks on the Last Chapter of Yiddish Culture in Poland (1945-1968) 2013 Kwartalnik Historii Żydów
Ruta, Magdalena Słoń Trombeser, czyli słów kilka o przekładach wierszy Tuwima dla dzieci i o recepcji jego twórczości w kulturze jidysz powojennej Polski (1946–1968) 2013 Midrasz
Ruta, Magdalena Przyszłość należy do kobiet? Obraz kobiet w prozie Lili Berger na tle literatury jidysz w powojennej Polsce 2013 Naruszone granice kulturowe. O kondycji ludzkiej w dwóch przestrzeniach: polskiej i żydowskiej XX wieku
Ruta, Magdalena Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce i komunizmie 2012