web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Ruta, Magdalena Der Einfluss von politischen Veränderungen auf die jiddische Kultur in Polen in den Jahren 1946–1949 im Spiegel der Monatsschrift „Yidishe Shriftn“ 2007 Scripta Judaica Cracoviensia 5
Ruta, Magdalena Motywy chasydzkie w literaturze jidysz 2006 Światło i słońce: Studia z dziejów chasydyzmu
Ruta, Magdalena Pomiędzy dwoma światami. O Kalmanie Segalu 2003
Ruta, Magdalena Taniec demonów, czyli wizja świata w literackiej biografii Hinde Ester Kreitman 2003 Akcent
Ruta, Magdalena Kalmana Segala dwujęzyczność literacka 2003 Anabasis: Prace ofiarowane Pani Profesor Krystynie Pisarkowej
Ruta, Magdalena Preliminary Remarks on Yiddish Culture in Poland, 1945-1968 2003 Scripta Judaica Cracoviensia 2
Ruta, Magdalena Bilingwisty radość (auto-)przekładu 2002 Między oryginałem a przekładem. Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej 7
Ruta, Magdalena In Quest of Identity – Kalman Segal 2001 Jews in Silesia
Ruta, Magdalena Dwujęzyczność, dwukulturowość, literatura. Casus Kalmana Segala 2000 Między oryginałem a przekładem 6
Ruta, Magdalena Szolem Alejchem czytany w przedmarcowej Polsce 2000 Słowo Żydowskie
Ruta, Magdalena O dwujęzyczności miniatur literackich Kalmana Segala 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2
Shmeruk, Chone Historia literatury jidysz – zarys 2007
Shmeruk, Chone Breve storia della letteratura yiddish [Krótka historia literatury jidysz] 2004
Shmeruk, Chone Legenda o Esterce w literaturze polskiej i jidysz. Studium z dziedziny wzajemnych stosunków dwóch kultur i tradycji 2000
Sitarz, Magdalena Melekh Ravitsh (1893-1976), der Expressionismus in der jiddischen Literatur und der transkulturelle Gedanke 2010 Transkulturelle Perspektiven – die deutschsprachige Literatur der Moderne in ihren Wechselwirkungen