web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wodziński, Marcin Groby cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach 1998