web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Kłańska, Maria Drohobycz – eine Stadt zwischen Mythos und Wirklichkeit 2007 Städtische Räume als kulturelle Identitätsstrukturen
Lisek, Joanna Jung Wilne – żydowskie Żagary? 2007 Wilno literackie na styku kultur
Makowski, Krzysztof A. Rozważania o tożsamości Żydów w Poznańskiem w XIX wieku i ich stosunkach z polskimi i niemieckimi sąsiadami 2007 Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku
Mrozek, Andrzej; Pilarczyk, Krzysztof Sześćdziesiąt lat badań qumranoznawczych w Polsce [Sixty Years of the Qumran Science in Poland] 2007 Studia Judaica 10
Ochmann, Jerzy Cywilizacja jako łącznik dialogu. M. M. Kaplan (1881-1982) 2007 Filozofia dialogu 5
Patek, Artur Ary Sternfeld. Niepospolita biografia 2007 Nowiny Kurier
Patek, Artur Birobidżan – „proletariacka” Palestyna na Dalekim Wschodzie 2007 Nowiny Kurier
Patek, Artur O swobodną imigrację do Erec Israel. Z dziejów aliji bet 2007 Nowiny Kurier
Patek, Artur Tragedia „Strumy” 2007 Nowiny Kurier
Patek, Artur Mówiono o nim, że wyprzedził swoją epokę. Ary Abramowicz Sternfeld 2007 Problemy cywilizacyjnego rozwoju Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy od końca XVIII do XXI wieku
Patek, Artur Izrael w polityce Wielkiej Brytanii w okresie pierwszej wojny bliskowschodniej 1948-1949 2007 Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských vĕd 22
Patek, Artur Projekt Birobidżan w teorii i praktyce ZSRR 2007 Żydzi a lewica. Zbiór studiów historycznych
Piela, Marek Jakiego przekładu Biblii hebrajskiej brakuje w Polsce? [What Kind of the Hebrew Bible Translation is Lacking in Poland?] 2007 Studia Judaica 10
Pilarczyk, Krzysztof Hebrajska książka drukowana w Europie środkowowschodniej w XVI-XVIII wieku. Topografia, wielkość produkcji i funkcja [Hebrew Printed Book in Central-Eastern Europe in the 16th-19th Centuries. Topography, Production Size, and Function] 2007 Studia Judaica 10
Piwowarczyk, Przemysław Żydzi egipscy wobec władców ptolemejskich. Rekonesans źródłowy [A Survey of Attitudes of an Egyptian Diaspora Jewry toward Ptolemaic Rulers] 2007 Studia Judaica 10