web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
„Un ebreo resta sempre un ebreo”? Vicende dell’ebraismo e del messianesimo nella cultura polacca 2008
Nusech Pojln. Studia z dziejów kultury jidysz w powojennej Polsce 2008
Under the Red Banner: Yiddish Culture in the Communist Countries in the Post-War Era 2008
Quando il papa andò in sinagoga. Atti del Convegno in occasione del ventennale della visita di Giovanni Paolo II nella sinagoga di Roma 4-5 aprile 2006 2008
Adamczyk-Garbowska, Monika Fiddles on Willow Trees: The Missing Polish Link in the Jewish Canon 2008 Arguing the Modern Jewish Canon: Essays on Literature and Culture in Honor of Ruth R. Wisse
Adamczyk-Garbowska, Monika Literatura jidysz w polskich przekładach dawniej i dziś 2008 Jidyszland – polskie przestrzenie
Bejda, Wojciech Epafrodyt i Józef Flawiusz – rzecz o prywatnym mecenacie czasów trudnych [Epaphroditos and Josephus Flavius – The Question of a Private Hard Times Patronage] 2008 Studia Judaica 11
Cukras-Stelągowska, Joanna Żydzi – tożsamość wobec zmiany 2008 Różni razem. Młodzi polscy naukowcy o Żydach
Domagalska, Małgorzata Kreacje bohaterów żydowskich w antysemickiej prozie na łamach „Roli” 2008 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 4
Friedrich, Agnieszka Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej 2008
Friedrich, Agnieszka Polish Literature’s Portrayal of Jewish Involvement in 1905 2008 The Revolution of 1905 and Russia’s Jews
Gąsiorowski, Stefan Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku 2008
Gąsiorowski, Stefan Sułtański Mordechaj ben Józef (1772-1863) 2008 Polski Słownik Biograficzny 45
Gąsiorowski, Stefan Zhovkva 2008 The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe 2
Gąsiorowski, Stefan Żydzi w Szczekocinach w okresie staropolskim. Rekonesans badawczy 2008 Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć