web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Jagodzińska, Agnieszka Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku 2008
Kozińska-Witt, Hanna Das Projekt „billige Wohnung“ in Krakau bis 1914 – Rezeption der Wiener Sozialpolitik? 2008 Brünn-Wien, Wien-Brünn: Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert
Kozińska-Witt, Hanna Jewish Participation in Autonomous Administration. Kraków-Poznań in the Second Polish Republic 2008 Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts 7
Kozińska-Witt, Hanna Żydzi w poznańskiej Radzie Miejskiej. Uwagi wstępne 2008 Studia Historica Slavo-Germanica 28
Kucia, Marek Optymistyczne dane – niepokojące pytania – radykalne wnioski 2008 Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji
Kucia, Marek Czy wiedza o Zagładzie eliminuje antysemityzm? 2008 Holocaust a teodycea
Kucia, Marek Poles and Jews in the post-Holocaust era: overcoming hostility and becoming friends? 2008 L’Invention de l’Autre
Kłańska, Maria Die Feuilletonistik von Soma Morgenstern 2008 Feuilleton – Essay – Aphorismus. Nicht-fiktionale Prosa in Österreich
Kłańska, Maria Wstęp 2008 Głośne milczenie. Schallendes Schweigen
Kłańska, Maria Krakau – Polen – Europa. Identitätsentwürfe in Erinnerungen der Krakauer Juden (1918-1939) 2008 Jüdische Literatur als europäische Literatur. Europäizität und jüdische Identität 1860-1930
Kłańska, Maria Das Bild der Karpaten in deutschsprachiger Galizienliteratur 2008 „Über allen Gipfeln...“. Bergmotive in der deutschsprachigen Literatur des 18. bis zum 21. Jahrhundert
Lipiński, Edward Pandera and Stada [Pandera i Stada] 2008 Studia Judaica 11
Lisek, Joanna Perspektywa genderowa w studiach nad kulturą jidysz – postulaty badawcze 2008 Jidyszland – polskie przestrzenie
Lisek, Joanna Problematyka kobieca w księgach pamięci (na przykładzie Pińczowa) 2008 Literatura Ludowa
Lisek, Joanna Dyskurs feministyczny w kobiecej prasie jidysz 2008 Pamiętnik Literacki