web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Marciak, Michał Odkrycia w Wadi Dalijeh a Samaria w okresie perskim [Discoveries in Wadi Daliyeh and Samaria in the Persian period] 2008 Studia Judaica 11
Markowski, Artur Ewrejskaja priessa Bielostoka na rubieże XIX-XX ww. [Prasa żydowska w Białymstoku na przełomie XIX i XX wieku] 2008 Studia Judaica 11
Mičaninová, Mária The Synthetic Thinking of Solomon ibn Gabirol [Synteza myśli średniowiecznej Salomona ibn Gabirola] 2008 Studia Judaica 11
Mrozek, Andrzej Il dualismo statale d’Israele e di Giuda nel pensiero deuteronomista (X–VIII secolo av.C.) [Dualizm państwowy Izraela i Judy w koncepcji deuteronomisty (X-VIII wiek p.n.e.)] 2008 Studia Judaica 11
Ochmann, Jerzy Heschel in the United States (1940-1972). Clashes and the Synthesis of the European and American Mentality [Heschel w Stanach Zjednoczonych (1940-1972). Zderzenia oraz synteza europejskiej i amerykańskiej mentalności] 2008 Studia Judaica 11
Ochmann, Jerzy Potrzeba jako wizerunek bytu w filozofii Heschela 2008 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 4
Patek, Artur O stosunkach polsko-żydowskich z historycznej perspektywy 2008 Nowiny Kurier DA -2008/ 09/11/
Patek, Artur Deportowani na Mauritius. Rozdział z dziejów ha’apali 2008 Nowiny Kurier
Patek, Artur Dramat „Mefkury” (1944 r.) 2008 Nowiny Kurier
Patek, Artur Emigracja typu B (alija bet) do Palestyny przed II wojną światową 2008 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 4
Piela, Marek Biblical Idioms That Have Changed Their Meaning in Modern Hebrew [Biblijne frazeologizmy, które nabrały nowego znaczeniu we współczesnym hebrajskim] 2008 Studia Judaica 11
Pilarczyk, Krzysztof Apokryfy judaistyczne – obce elementy w religijnej tradycji żydowskiej? Z dziejów kanonu pism świętych judaizmu [Apocrypha – Alien Elements in Jewish Religious Tradition? From the History of the Canon of the Holy Scriptures of Judaism] 2008 Studia Judaica 11
Quercioli Mincer, Laura Spotkanie z Henrykiem Grynbergiem 2008 Midrasz
Quercioli Mincer, Laura „Ubi Lenin, ibi Jerusalem”. Illusioni e sconfitte dei comunisti ebrei nella letteratura ebraico polacca del dopoguerra 2008 PL.IT/Rassegna Italiana di Argomenti Polacchi 3
Quercioli Mincer, Laura Il dibbuk dei polacchi. L’elaborazione dello spazio ebraico nella Polonia contemporanea 2008 Polonia fra passato e futuro. Percorsi di cultura contemporanea