web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Quercioli Mincer, Laura Il chassidismo, «una nicchia nella modernità» 2008 Religioni e mondo moderno 2
Ronen, Shoshana Constructing Memory in Israeli literature: “Acting-Out” Versus “Working Through” 2008 Jewish Historical Quarterly
Ruta, Magdalena Kalman Segal – pisarz polski czy żydowski? 2008 Archiwariusz zabitego Miasteczka. Rzecz o Kalmanie Segalu
Ruta, Magdalena Kalman Segal – życie i dzieło. Wprowadzenie 2008 Archiwariusz zabitego Miasteczka. Rzecz o Kalmanie Segalu
Ruta, Magdalena Z dziejów leksykografii polsko-żydowskiej – czyli o potrzebie stworzenia nowego słownika dla Polaków 2008 Jidyszland – polskie przestrzenie
Ruta, Magdalena Jidyszkajt w PRL, czyli dawne i nowe opowieści Lili Berger 2008 Midrasz
Ruta, Magdalena Rzecz o Josifie Burgu. Ostatni żydowski pisarz w Czerniowcach 2008 Słowo Żydowskie
Ruta, Magdalena „Przez cień i blask”. Twórczość poetycka Binema Hellera w Polsce Ludowej (1947-1957) 2008 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 4
Sitarz, Magdalena Polskie podręczniki do nauki języka jidysz – perspektywa historyczna 2008 Jidyszland – polskie przestrzenie
Skorek, Artur Radykalny nurt religijnego syjonizmu – doktryna ruchu Gusz Emunim [Radical Stream of Religious Zionism – Doctrine of Gush Emunim] 2008 Studia Judaica 11
Sroka, Łukasz T. Żydzi w Krakowie. Studium o elicie miasta. 1850-1918 2008
Szyndler, Artur Der nationalsozialistische Mythos von Blut und Rasse und seine Wurzeln 2008 Hefte von Auschwitz 23
Thomas, Ireneusz Handel żydowski w połowie XVIII wieku w świetle rejestru celnego z Żwańca [The Jewish Trade in the Middle of the 18th Century in the Light of the Customs Register from Zwaniec] 2008 Studia Judaica 11
Wodziński, Marcin Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych 2008
Wodziński, Marcin “Civil Christians”: Debates on the Reform of the Jews in Poland, 1789-1830 2008 Culture Front: Representing Jews in Eastern Europe