web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wodziński, Marcin Włocławek 2008 The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Wodziński, Marcin Wrocław 2008 The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Wodziński, Marcin Jakie tak naprawdę były wyobrażenia eschatologiczne ludu żydowskiego w Europie Wschodniej? Rekonesans badawczy 2008 Theologica Wratislaviensia 3
Wróbel, Mirosław S. Znaczenie formuły Birkat ha-Minim w procesie rozdziału Synagogi od Kościoła 2008 Collectanea Theologica 78
Wróbel, Mirosław S. Obraz Boga Ojca 2008 Teologia Nowego Testamentu. Dzieło Janowe 2
Zamoisky, Andrey Transformation of Shtetlekh of Soviet Belarus (1918-1939) in Belarusian Historiography [Problem transformacji miasteczek w okresie 1918-1939 w historiografii białoruskiej] 2008 Studia Judaica 11