web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Żydzi na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim 2011
Jews in Silesia 2001
Židé ve Slezsku. Studie k dějinám Židů ve Slezsku 2001
Spyra, Janusz Syjonizm na Śląsku Austriackim i na Morawach (do 1918 roku). Recepcja, organizacja, bariery [Zionism in Moravia and Austrian Silesia up to 1918. Its Reception, Organization and Barriers] 2007 Studia Judaica 10
Spyra, Janusz Józefińskie reformy statusu ludności żydowskiej na Śląsku Austriackim i ich konsekwencje [Joseph’s Reforms of the Status of Jews in Austrian Silesia and their Implications] 2003 Studia Judaica 6
Wodziński, Marcin Silesia 2008 The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Wodziński, Marcin Żydzi wobec konfliktów narodowych na Górnym Śląsku 2005 Kościoły i związki wyznaniowe a konflikt polsko-niemiecki na Górnym Śląsku w latach 1919-1921
Wodziński, Marcin Najstarszy żydowski nagrobek na Śląsku. Reinterpretacja 2004 Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 59
Wodziński, Marcin Languages of the Jewish Communities in Polish Silesia (1922-1939) 2002 Jewish History 16
Wodziński, Marcin Recent Developments in the Historiography of Silesian Jews 2001 Polin 14
Wodziński, Marcin „Do czynu!” Z dziejów organizacji antysemickich w województwie śląskim 2001 Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 56
Wodziński, Marcin Vídenští vyhnanci ve Slezsku 2001 Židé a Morava. Sborník z konference konané 15. listopadu 2000 v Muzeu Kroměřížska
Wodziński, Marcin Ideologia i język. Językowe wybory górnośląskich Żydów w XX wieku 2000 Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 55
Wodziński, Marcin Historia Żydów na Śląsku. Stan badań i zaniedbań 2000 Slezský sborník 98
Wodziński, Marcin Żydowska epigrafika na Śląsku. Stan badań 1997 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995