web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Jagodzińska, Agnieszka Bóg, anioł, smok. Ex. 4,24 w tradycji żydowskiej 2005 Anioł w literaturze i kulturze 2
Quercioli Mincer, Laura Silenzio di Dio e volontà di sopravvivere 2005 Rassegna Mensile di Israel 71
Ronen, Shoshana Wrestling with God: Jewish Theologists Facing the Shoah 2013 Jewish History Quarterly
Ronen, Shoshana Najwyższa Istota: Bóg w Biblii Hebrajskiej 2010 Przegląd Filozoficzny 19
Ronen, Shoshana Czy Bóg umarł w Auschwitz? Reakcja teologii żydowskiej na Holocaust 2009 Przegląd Orientalistyczny
Szczerbiński, Waldemar Postulat nie-osobowego Boga. Rekonstrukcjonizm wyzwaniem dla teizmu żydowskiego 2007
Szczerbiński, Waldemar Das Problem der Existenz Gottes im Judaismus 2003 Studia Gnesnensia 17
Szczerbiński, Waldemar Gdy Bóg potrzebuje człowieka. Z zagadnień współczesnej filozofii żydowskiej 1997 Studia Gnesnensia 11
Szkołut, Paweł The Eagle as the Symbol of Divine Presence and Protection in Ancient Jewish Art [Orzeł jako symbol boskiej obecności i opieki w starożytnej sztuce żydowskiej] 2002 Studia Judaica 5
Wróbel, Mirosław S. Bóg przemawiający w misterium swego milczenia (Mt 27,46) 2012 Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja Apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej
Wróbel, Mirosław S. Jezus Janowy jako Objawiciel oblicza Ojca 2011 Verbum Vitae
Wróbel, Mirosław S. Duch Boży w Starym Przymierzu 2011 Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin 3
Wróbel, Mirosław S. Obraz Boga Ojca 2008 Teologia Nowego Testamentu. Dzieło Janowe 2
Wróbel, Mirosław S. Bóg objawiający sie synom Abrahama w świetle konstytucji „Dei verbum” 2007 Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin