web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Jagodzińska, Agnieszka Does History Have a Sex? On Gender, Sources and Jewish Acculturation in the Kingdom of Poland 2010 Gal-Ed 22
Jagodzińska, Agnieszka My Name, My Enemy: Progressive Jews and the Question of Name Changing in the Kingdom of Poland in the Second Half of the 19th Century 2006 Jews in Russia and Eastern Europe 1
Wodziński, Marcin Hasidism and Politics: The Kingdom of Poland, 1815-1864 2013
Wodziński, Marcin Judaica w aktach Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych. Informator archiwalny 2010
Wodziński, Marcin Haskalah and Politics Reconsidered: The Case of the Kingdom of Poland, 1815-1860 2009 Let the Old Make the Way for the New. Studies in Social and Cultural History of Eastern European Jewry Presented to Immanuel Etkes 2
Wodziński, Marcin Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych 2008
Wodziński, Marcin How Modern Is an Anti-Modernist Movement? The Emergence of Hasidic Politics in Congress Poland 2007 AJS Review 31
Wodziński, Marcin Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland: History of a Conflict 2005
Wodziński, Marcin Neither Hatred, nor Solidarity: Integrationists and Hasidim in Congress Polandin Light of “Jutrzenka” and its Circles (1861-1863) 2005 Journal of Jewish Studies 56
Wodziński, Marcin Language, Ideology and the Beginnings of the Integrationist Movement in the Kingdom of Poland in the 1860’s 2004 East European Jewish Affairs 34
Wodziński, Marcin How many Hasidim were there in Congress Poland? On the Demographics of the Hasidic Movement in Poland during the First Half of the Nineteenth Century 2004 Gal-Ed 19
Wodziński, Marcin Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu 2003
Wodziński, Marcin Rząd Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Początki „polityki chasydzkiej” w Królestwie Kongresowym (1817-1818) 2003 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 3
Zieliński, Konrad Polski i żydowski ruch robotniczy w Królestwie Polskim w latach I wojny światowej [Polish and Jewish Proletarian Movement in the Polish Kingdom during the First World War] 2004 Studia Judaica 7
Zieliński, Konrad Świeckie życie kulturalno-oświatowe Żydów Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej (na przykładzie miast i osad Guberni Lubelskiej) [The Secular Cultural-Educational Life of Jews in the Polish Kingdom during the First World War] 1999 Studia Judaica 2