web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Patek, Artur Żydowscy zesłańcy na Mauritius 2012 Amerykomania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani 2
Patek, Artur Deportowani na Mauritius. Rozdział z dziejów ha’apali 2008 Nowiny Kurier