web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Quercioli Mincer, Laura Ebrei e comunisti: sulle tracce di un mito. Figure nella letteratura polacca del dopoguerra 2003 Il problema del canone nella letteratura polacca
Quercioli Mincer, Laura Scrittori ebrei polacchi dopo la Shoà 1997 Polonia, Italia e la culture slave: aspetti comparati fra storia e modernità
Quercioli Mincer, Laura Letteratura ebraica 1986-1990, con una ricerca sulla letteratura dell’Europa Orientale 1992 La cultura ebraica nell’editoria italiana, 1955-1990
Ronen, Shoshana Ozjasz Thon – rabin, syjonista i polski patriota 2011 Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
Rosner, Anna Utracona tożsamość? Żydzi przybywający do Wielkiej Brytanii w latach 1933-1939 [Lost Identity? Jewish Refugees in Great Britain in the Years 1933-1939] 2012 Studia Judaica 15
Rozmus, Dariusz Nowe dane dotyczące cmentarzy żydowskich w dawnym powiecie olkuskim, w granicach administracyjnych do 1975 roku 1999 Ochrona Zabytków
Ruta, Magdalena „Nusech Pojln” czy „Jecijes Pojln”? Literackie dyskusje nad żydowską obecnością w powojennej Polsce (1945-1949 2013 Kwartalnik Historii Żydów
Ruta, Magdalena Poyln, Poyln: Few Remarks on the Last Chapter of Yiddish Culture in Poland (1945-1968) 2013 Kwartalnik Historii Żydów
Ruta, Magdalena Tu jest nasza Jerozolima – Jerozolima obłąkanych. O pisarstwie Kalmana Segala 2010 ślady obecności
Ruta, Magdalena Żydowska książka w PRL a ówczesna wizja kultury. Co publikowało wydawnictwo Jidysz Buch? 2010 Słowo Żydowskie”
Ruta, Magdalena Tale of the Murdered Shtetl: The Image of the Shtetl in Yiddish Literature in Post-War Poland 2009 European Judaism. A Journal for the New Europe 42
Ruta, Magdalena Jidyszkajt w PRL, czyli dawne i nowe opowieści Lili Berger 2008 Midrasz
Ruta, Magdalena Rzecz o Josifie Burgu. Ostatni żydowski pisarz w Czerniowcach 2008 Słowo Żydowskie
Ruta, Magdalena „Przez cień i blask”. Twórczość poetycka Binema Hellera w Polsce Ludowej (1947-1957) 2008 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 4
Ruta, Magdalena Yiddish Literature and Communism in postwar Poland: The Poetry of Kalman Segal, Moshe Shklar and Paltiel Tsibulski 2007 Iggud. Selected Essays in Jewish Studies 3