web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Café Savoy: teatro yiddish in Europa 2006
Lisek, Joanna Teatras 2009 Žydai Lietuvoje. Istorija, kultūra, paveldas
Lisek, Joanna Funkcja języka jidysz w kształtowaniu dramatu i teatru żydowskiego 2006 Teatralna Jerozolima. Przeszłość i teraźniejszość: referaty z konferencji w Bibliotece Narodowej w Warszawie 4 i 5 stycznia 2005
Quercioli Mincer, Laura The Laughing Jew: A Yiddish Theatre in Contemporary Italy 2006 Theatralia. Revista de Poética del Teatro 7
Quercioli Mincer, Laura La tradizione rivisitata nel teatro yiddish di Moni Ovadia 2000 Rassegna Mensile di Israel 66