Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Kijek, Kamil „Naród słabych i skrzywdzonych”. Wojny i rewolucje lat 1914–1921 w pamięci młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego [„The Nation of the Weak and the Harmed”. Wars and Revolutions of the Years 1914–1920 in the Memory of Jewish Youth in Interwar Poland] 2014 Studia Judaica 17 szczegóły   openurl
Kirshenblatt-Gimblett, Barbara Why Jewish Museums? An International Perspective 2013 Studia Judaica 16 szczegóły   openurl
Kiryk, Feliks Z dziejów Żydów kamienieckich [From the History of the Jews in the Kamieniec] 2002 Studia Judaica szczegóły   openurl
Kopciowski, Adam Półświatek przestępczy na łamach lubelskiej prasy jidysz (1918-1939) [The Criminal Underworld on the Pages of the Yiddish Press from Lublin (1918-1939)] 2014 Studia Judaica 17 szczegóły   openurl
Kopyś, Tadeusz Asymilacja Żydów węgierskich w latach 1867-1918. Zarys problemu [Assimilation of Hungarian Jews in Years 1867-1918] 1998 Studia Judaica 1 szczegóły   openurl
Kosior, Wojciech Anioł w Biblii Hebrajskiej. Pojęcie ml'k w ujęciu statystycznym i hermeneutycznym [The Angel in the Hebrew Bible. The Idea of Ml'k from the Statistic and Hermeneutic Perspectives] 2009 Studia Judaica 12 szczegóły   openurl
Kouts, Gidéon Hebrew Journalists in European Empires. Control, Censorship and How They Bypassed It [Żydowscy dziennikarze w europejskich imperiach. Kontrola, cenzura i ich przezwyciężanie] 2010 Studia Judaica 13 szczegóły   openurl
Kouts, Gidéon 120 Years of the Hebrew Daily Press [120 lat hebrajskiej prasy codziennej] 2006 Studia Judaica 9 szczegóły   openurl
Kouts, Gidéon The First Hebrew Newspapers in Europe. Economic and Organizational Ascpects [Pierwsze dzienniki hebrajskie w Europie] 2004 Studia Judaica 7 szczegóły   openurl
Kowalska-Leder, Justyna Dzieciństwo czasu Zagłady. Przeciwstawne projekty prawdy, pamięci i zapisu tego doświadczenia [The Holocaust Childhood. Contrasting Conceptions of Truth, Memory and Entry] 2005 Studia Judaica 8 szczegóły   openurl
Kowalski, Waldemar Ludność żydowska a duchowieństwo archidiakonatu sandomierskiego w XVII-XVIII w. [Jewish Population and the Clergy of Sandomierz’ Archidiaconate in the 17th-18th Centuries] 1998 Studia Judaica 1 szczegóły   openurl
Krupa, Jacek Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej za panowania Augusta II wobec problemu zatrudniania przez Żydów czeladzi chrześcijańskiej (1697-1733) [Dietines in Polish-Lithuanian Commonwealth during the Reign of August II in the Face of Employing Christian Servants by Jews (1697-1733)] 1999 Studia Judaica 2 szczegóły   openurl
Kucia, Marek ‘Jews’ – The Absence and Presence of the Category in the Representations of Auschwitz in Poland, 1945-1985 [Nieobecność i obecność kategorii „Żydzi” w przedstawieniach Auschwitz w Polsce w latach 1945-1985] 2006 Studia Judaica 9 szczegóły   openurl
Kuksewicz, Zdzisław Średniowieczny awerroizm żydowski [Jewish Medieval Averroism] 2005 Studia Judaica 8 szczegóły   openurl
Kwiek, Julian Dzieje ludności żydowskiej w Tarnowie po II wojnie światowej [Jewish Community in the City of Tarnów after World War II] 2005 Studia Judaica 8 szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: