web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Lisek, Joanna Perspektywa genderowa w studiach nad kulturą jidysz – postulaty badawcze 2008 Jidyszland – polskie przestrzenie