web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wodziński, Marcin Czy istnieją chasydzkie anioły? 2005 Anioł w literaturze i kulturze 2