web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Makowski, Krzysztof A. Die Geschichtsschreibung über die Juden im Posener Land, 1772-1918 [Historiografia dotycząca Żydów w Poznańskiem] 2002 Studia Judaica 5
Marcinkowski, Roman Jews in Eastern Galicia in the Light of The Memoirs of Dov Ber of Bolekhov [Żydzi we wschodniej Galicji w świetle Pamiętników Dowa Bera z Bolechowa] 2002 Studia Judaica 5
Marcinkowski, Roman Kobieta i mężczyzna w ujęciu Talmudu [A Woman and a Man in the Light of the Talmud] 2002 Studia Judaica
Melchior, Małgorzata Moral Attitudes and Conflicts of the Holocaust Survivors Who Passed as Non-Jews [Postawy i dylematy moralne Żydów ocalałych z Zagłady legitymujących się nieżydowskimi dokumentami] 2002 Studia Judaica 5
Ochmann, Jerzy Józef Sołowejczyk a filozoficzna płaszczyzna dialogu żydowsko-chrześcijańskiego w drugiej połowie XX w 2002 Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu
Ochmann, Jerzy Dialog filozoficzny między judaizmem a chrześcijaństwem w XX wieku. Jacob Joseph Petuchowski (1925-1991) 2002 Filozofia dialogu. Drogi i formy dialogu 1
Ochmann, Jerzy Koncepcja Żyda jako „istoty etycznej” 2002 Res Humana
Oszytko, Janusz Żydzi wielkopolscy w Rejencji Opolskiej w latach 1816-1914 [The Jews from Great Poland in the Opole District in 1816-1914] 2002 Studia Judaica
Patek, Artur Wielka Brytania wobec Izraela w okresie pierwszej wojny arabsko-żydowskiej, maj 1948 – styczeń 1949 2002
Piela, Marek Nowy przekład Księgi Rodzaju [New Translation of Genesis] 2002 Studia Judaica
Pilarczyk, Krzysztof Jevrejskaja diaspora v christianskich i islamskich gosudarstvach v period rannej nowoj istorii [Żydowska diaspora w państwach chrześcijańskich i islamskich w czasach wczesnośredniowiecznych] 2002 Studia Judaica 5
Pilarczyk, Krzysztof Leksykon dziejów i kultury Żydów w Polsce [Lexicon of Jewish History and Culture in Poland] 2002 Studia Judaica 5
Prokop-Janiec, Eugenia Living in Languages. Jewish Multilingualism as Reflected in the Polish and Polish-Jewish Literature of the 20th Century [Żyć w językach. Wielojęzyczność Żydów...] 2002 Studia Judaica 5
Quercioli Mincer, Laura Il Demone dentro la D 2002 Parole e silenzi. Scritti per Giacoma Limentani
Rajze, Efim, Samojlović Racconti e storielle degli ebrei. Testi inediti della tradizione yiddish 2002