web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Rozmus, Dariusz Cmentarze i nagrobki żydowskie w Polsce – zarys zagadnień badawczych 2002 Ruch Biblijny i Liturgiczny 55
Ruta, Magdalena Bilingwisty radość (auto-)przekładu 2002 Między oryginałem a przekładem. Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej 7
Schreiner, Stefan Aufklärung als Re-Hebraisierung. Ammerkungen zu Isaak bevle winsohns Hcykwa-Programm [Uświadamianie jako rehebraizacja] 2002 Studia Judaica 5
Sitarz, Magdalena Nazwy osobowe Żydów. Próba objaśnienia 2002 Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych 7
Szczerbiński, Waldemar Kilka uwag o filozofii żydowskiej w wiekach średnich 2002 Acta Mediaevalia 15
Szczerbiński, Waldemar Być to jeszcze za mało. Abrahama Joshuy Heschela wizja człowieka 2002 Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu
Szkołut, Paweł The Eagle as the Symbol of Divine Presence and Protection in Ancient Jewish Art [Orzeł jako symbol boskiej obecności i opieki w starożytnej sztuce żydowskiej] 2002 Studia Judaica 5
Sztop-Rutkowska, Katarzyna Konflikty polsko-żydowskie jako element kształtowania się ładu polityczno-społecznego w Białymstoku w latach 1919-1920. W świetle lokalnej prasy [Polish-Jewish Conflicts as a Component in the Establishment of the Political-Social Order in Białystok in 1919-1920] 2002 Studia Judaica
Szyndler, Artur Osadnictwo żydowskie w Oświęcimiu w wiekach XVI-XVIII (do roku 1772). Zarys problematyki [Jewish Settlement in Oświęcim in the 16th-18th Centuries (until 1772)] 2002 Studia Judaica
Szyndler, Artur Nazistowski mit krwi i rasy i jego korzenie 2002 Zeszyty Oświęcimskie 23
Tomaszewski, Jerzy What Did the British Embassy in Warsaw Know about Brichah? [Co wiedziała o bricha ambasada brytyjska w Warszawie?] 2002 Studia Judaica 5
Wodziński, Marcin Languages of the Jewish Communities in Polish Silesia (1922-1939) 2002 Jewish History 16
Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej Cmentarz żydowski w Lesku 2002 1
Wróbel, Mirosław S. Kim jest antropoktonos w J 8,44? 2002 Roczniki Teologiczne 4
Wróbel, Mirosław, S. Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii (J 9,22; 12,42; 16,2) 2002