web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej 2007
Co każdy powinien wiedzieć o judaizmie 2007
Adamczyk-Garbowska, Monika Patterns of Return: Survivors’ Postwar Journeys to Poland 2007
Adamczyk-Garbowska, Monika Making Up for Lost Time: Contemporary Jewish Writing in Poland 2007 Contemporary Jewish Writing in Europe: A Guide
Adamczyk-Garbowska, Monika A szrajber iz gebojrn geworn: Icchok Baszewis-Zingers jugntleche werk antdekt in Bilgoraj 2007 Forwerts
Adamczyk-Garbowska, Monika; Duda, Henryk Terminy „Holocaust”, „Zagłada” i „Szoa” oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym 2007 Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka 25
Baraniak, Marek Wybrany spośród wybranych według 4Q534-536 [The Elect from among the Chosen according to 4Q534-536] 2007 Studia Judaica 10
Gąsiorowski, Stefan Żydzi w Kiejdanach w XVII i XVIII wieku. Rekonesans badawczy 2007 Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej
Kapera, Zdzisław Jan Archeologia Chirbet Qumran (1958-2007) [The Archaeology of Khirbet Qumran (1958-2007)] 2007 Studia Judaica 10
Kozińska-Witt, Hanna Majer Bałaban: Graetz und das polnische Judentum. Aus Anlass des 120sten Geburtstags des grossen Historikers 2007 Judaica. Beiträge zum Verständnis des jüdischen Schicksals in Vergangenheit und Gegenwart 63
Kozińska-Witt, Hanna Diskussionen zum stilistischen Ausdruck des „Jüdischen“. Beitrag zur Geschichte synagogaler Architektur im 19. Jahrhundert 2007 Scripta Judaica Cracoviensia 5
Kucia, Marek KL Auschwitz w percepcji polskich uczniów / Auschwitz Concentration Camp in the Perception of Polish Students 2007 Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka 27
Kłańska, Maria Unter den Wasserträgern Gottes. Manes Sperber und seine galizischen Wurzeln 2007 Der Mnemosyne Träume. Festschrift für Prof. em. Dr. Joseph Strelka
Kłańska, Maria „Jedes Land hat die Juden, die es verdient.“ Karl Emil Franzos und die Juden 2007 Karl Emil Franzos. Schriftsteller zwischen den Kulturen
Kłańska, Maria „Die Dörfer meiner Kindheit ordnen meine Erinnerungen.” Ostjüdische Autobiographien von Soma Morgenstern und Moses Rosenkranz 2007 Kultura – Literatura – Język. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 65. rocznicę urodzin