Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Quercioli Mincer, Laura Il chassidismo, «una nicchia nella modernità» 2008 Religioni e mondo moderno 2 szczegóły   openurl
Ronen, Shoshana Constructing Memory in Israeli literature: “Acting-Out” Versus “Working Through” 2008 Jewish Historical Quarterly szczegóły   openurl
Ruta, Magdalena Kalman Segal – pisarz polski czy żydowski? 2008 Archiwariusz zabitego Miasteczka. Rzecz o Kalmanie Segalu szczegóły   openurl
Ruta, Magdalena Kalman Segal – życie i dzieło. Wprowadzenie 2008 Archiwariusz zabitego Miasteczka. Rzecz o Kalmanie Segalu szczegóły   openurl
Ruta, Magdalena Z dziejów leksykografii polsko-żydowskiej – czyli o potrzebie stworzenia nowego słownika dla Polaków 2008 Jidyszland – polskie przestrzenie szczegóły   openurl
Ruta, Magdalena Jidyszkajt w PRL, czyli dawne i nowe opowieści Lili Berger 2008 Midrasz szczegóły   openurl
Ruta, Magdalena Rzecz o Josifie Burgu. Ostatni żydowski pisarz w Czerniowcach 2008 Słowo Żydowskie szczegóły   openurl
Ruta, Magdalena „Przez cień i blask”. Twórczość poetycka Binema Hellera w Polsce Ludowej (1947-1957) 2008 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 4 szczegóły   openurl
Sitarz, Magdalena Polskie podręczniki do nauki języka jidysz – perspektywa historyczna 2008 Jidyszland – polskie przestrzenie szczegóły   openurl
Skorek, Artur Radykalny nurt religijnego syjonizmu – doktryna ruchu Gusz Emunim [Radical Stream of Religious Zionism – Doctrine of Gush Emunim] 2008 Studia Judaica 11 szczegóły   openurl
Sroka, Łukasz T. Żydzi w Krakowie. Studium o elicie miasta. 1850-1918 2008 szczegóły   openurl
Szyndler, Artur Der nationalsozialistische Mythos von Blut und Rasse und seine Wurzeln 2008 Hefte von Auschwitz 23 szczegóły   openurl
Thomas, Ireneusz Handel żydowski w połowie XVIII wieku w świetle rejestru celnego z Żwańca [The Jewish Trade in the Middle of the 18th Century in the Light of the Customs Register from Zwaniec] 2008 Studia Judaica 11 szczegóły   openurl
Wodziński, Marcin Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych 2008 szczegóły   openurl
Wodziński, Marcin “Civil Christians”: Debates on the Reform of the Jews in Poland, 1789-1830 2008 Culture Front: Representing Jews in Eastern Europe szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: