web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010 2011
Antysemityzm, Holokaust, Auschwitz w badaniach społecznych 2011
Żydzi na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim 2011
Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice 2011
Sefer sziwchej Habeszt. Księga ku chwale Baal Szem Towa 2011
Adamczyk-Garbowska, Monika Pisarze z „innej” Europy – kilka uwag o recepcji literatury polsko-żydowskiej w Stanach Zjednoczonych 2011 Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice
Adamczyk-Garbowska, Monika “I know who you are, but who I am – you do not know...” Reading Yiddish Writers in a Polish Literary Context 2011 Shofar. An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 29
Adamczyk-Garbowska, Monika Księga pamięci „miasta Asza” 2011 Szalom Asz – polskie i żydowskie konteksty twórczości
Adamczyk-Garbowska, Monika The Reception of Memorial Books in Poland 2011 Yizker Books in the World
Adamczyk-Garbowska, Monika Piewca brzydko mówiących? Miejsce języka jidysz w twórczości i biografii Juliana Stryjkowskiego 2011 Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
Adamczyk-Garbowska, Monika; Lustigman, Awrom Szolem Asz u krajan w Izraelu 2011 Szalom Asz – polskie i żydowskie konteksty twórczości
Baran, Zbigniew Julian Klaczko – „polski Heine”. Odczytania losu [Julian Klaczko – „Polish Heine”. Interpretation of Fate] 2011 Studia Judaica 14
Bendowska, Magdalena; Doktór, Jan Świat ukryty w księgach. Stare druki hebrajskie ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego 2011
Chaczko, Krzysztof Od konfiguracji unipolarnej do konfiguracji trójpolarnej? Próba typologizacji izraelskiego systemu partyjnego [From the Unipolar Shape to the Tripolar Shape? The Proposition of Proposed Typology of the Israeli Party System] 2011 Studia Judaica 14
Doktór, Jan Frankists and its Christian Environment in Old Poland 2011 Along the Road to Esau. Studies on Jakob Frank and Frankism