web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Friedrich, Agnieszka The Impact Of The Polish Anti-Semitic Press From The Turn Of The 20th Century On Contemporary Internet Discussion 2014 East European Perspectives 6
Friedrich, Agnieszka The Attitude of the Polish Positivists to the Traditional Jewish System of Education 2014 The Internet version of „Polin”
Friedrich, Agnieszka The Impact of German Anti-Semitic Press on the Polish Weekly “Rola” 2013 Five Hundred Years of Jew-Hatred and Anti-Semitism in German Press: Manifestations and Reactions 1
Friedrich, Agnieszka Talmud i „talmudyzm” w ujęciu „Roli” [The Talmud and 'Talmudism' in the Polish Periodical “Rola”] 2013 Studia Judaica 16
Friedrich, Agnieszka Karnawały warszawskie na łamach „Roli” 2012 Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku
Friedrich, Agnieszka The Dreyfus Affair and Warsaw’s Rola, 1894-1906 2011 Kesher. Journal of Media and Communication History in Israel and the Jewish World 41
Friedrich, Agnieszka „Rola” wobec sprawy Dreyfusa. 1894-1906 2011 Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
Friedrich, Agnieszka The image of the Warsaw Pogrom of 1881 in late nineteenth-century Polish Literature 2010 East European Jewish Affairs 40
Friedrich, Agnieszka Literackie portrety Żydów zaangażowanych w rewolucję 1905 2009 Album Gdańskie. Prace ofiarowane profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej
Friedrich, Agnieszka The Attitudes of the Polish Positivists towards the Assimilation of Jews 2009 Iggud. Selected Essays in Jewish Studies 2
Friedrich, Agnieszka Bolesław Prus and the Assimilation of Polish Jews 2009 Polin 22
Friedrich, Agnieszka Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej 2008
Friedrich, Agnieszka Polish Literature’s Portrayal of Jewish Involvement in 1905 2008 The Revolution of 1905 and Russia’s Jews
Friedrich, Agnieszka Wieloskładnikowa tożsamość indywidualna w pismach Henryka Nusbauma 2004 Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków
Friedrich, Agnieszka Jak antysemityzm sprzed stulecia wpływa na współczesne dyskusje w Internecie? 2004 Midrasz