web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Gąsiorowski, Stefan Familiarization with the Polish Diaspora. Selected Legends of the Mediaeval Jews 2010 Scripta Judaica Cracoviensia 8
Gąsiorowski, Stefan Wierzytelności dominikanów lwowskich u Żydów z terenu Rusi Czerwonej w 2. połowie XVII i w XVIII wieku 2009 Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej
Gąsiorowski, Stefan Szachna Szalom (Szraga) z Pohrebyszcz (1770/1-1803) 2009 Polski Słownik Biograficzny 46
Gąsiorowski, Stefan Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku 2008
Gąsiorowski, Stefan Sułtański Mordechaj ben Józef (1772-1863) 2008 Polski Słownik Biograficzny 45
Gąsiorowski, Stefan Zhovkva 2008 The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe 2
Gąsiorowski, Stefan Żydzi w Szczekocinach w okresie staropolskim. Rekonesans badawczy 2008 Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć
Gąsiorowski, Stefan Żydzi w Kiejdanach w XVII i XVIII wieku. Rekonesans badawczy 2007 Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej
Gąsiorowski, Stefan Żydzi na szlaku krzyżowców w drodze do Ziemi Świętej (od pierwszej do czwartej krucjaty) 2005 IV krucjata. Historia – reperkusje – konsekwencje
Gąsiorowski, Stefan Stein Edmund Menachem (Chiel Mendel) (1893-1943) 2005 Polski Słownik Biograficzny 43
Gąsiorowski, Stefan Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie i jego członkowie w latach 1932-1939 2004 Karaj kiuńlari. Dziedzictwo Narodu Karaimskiego we Współczesnej Europie
Gąsiorowski, Stefan Obszczestwo lubitielej karaimskoj istorii i litieratury w Wilnie w 1932-1939 godach i jego czleny [Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie i jego członkowie w latach 1932-1939] 2004 Karaj kiuńlari. Dziedzictwo Narodu Karaimskiego we Współczesnej Europie
Gąsiorowski, Stefan Tatarzy, Turcy czy Żydzi? Karaimi w dawnej Rzeczypospolitej (XIII-XVIII w.) 2004 Rzeczpospolita wielu wyznań. Materiały z międzynarodowej konferencji, 18-20 listopada 2002 Kraków
Gąsiorowski, Stefan Doktor Zygmunt Abrahamowicz (1923-1990). Życie i dzieło 2004 Wśród jarłyków i fermanów. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci dr Zygmunta Abrahamowicza, 20 kwietnia 2004
Gąsiorowski, Stefan Relacje karaimsko-żydowskie w dawnej Rzeczypospolitej (XV-XVIII w.) 2003 Kwartalnik Historii Żydów