web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Gąsiorowski, Stefan The General Privileges Granted by Polish Kings to the Lithuanian Karaimes in the 16-18th Centuries 2003 Scripta Judaica Cracoviensia 2
Gąsiorowski, Stefan Spira Natan Nata ben Salomon (1585-1633) 2002 Polski Słownik Biograficzny 41
Gąsiorowski, Stefan Spira Natan ben Samson (zm. 1577) 2002 Polski Słownik Biograficzny 41
Gąsiorowski, Stefan Stan badań nad dziejami Karaimów w dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej 2002 Studia Historyczne 45
Gąsiorowski, Stefan Die Geschichte der Juden in Kamionka Strumiłowa von 15. bis zum 18. Jh. [Historia Żydów w Kamionce Strumiłowej w XV-XVIII w.] 2002 Studia Judaica 5
Gąsiorowski, Stefan Chrześcijanie i Żydzi w Żółkwi w XVII i XVIII wieku 2001
Gąsiorowski, Stefan Sołowiejczyk (Sołowejczyk), Chaim ha-Lewi zwany Bryskier 2001 Polski Słownik Biograficzny 40
Gąsiorowski, Stefan Sołowiejczyk (Sołowejczyk), Józef (Josef) Dow Ber ha-Lewi 2001 Polski Słownik Biograficzny 40
Gąsiorowski, Stefan Karaimi w Kukizowie. Rekonesans badawczy 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2
Gąsiorowski, Stefan Die Forschungsstelle für Geschichte und Kultur der Juden in Polen an der Jagiellonischen Universität in Krakau 1999 Inter Finitimos
Gąsiorowski, Stefan Karajimi v Kukizovi. Vstupne doslidzennia 1999 Narodoznavči zošiti
Gąsiorowski, Stefan Relationships between Owners of Żółkiew and Jews in the 17th Century [Relacje między właścicielami Żółkwi a Żydami w XVII w.] 1999 Studia Judaica 2
Gąsiorowski, Stefan Bibliografia druków zwartych i czasopism o tematyce żydowskiej wydanych w Polsce w roku 1997 1998 Auschwitz. Konflikty i dialog
Gąsiorowski, Stefan Sirkes (Serkes) Joel zw. Bach (1561-1640) 1997 Polski Słownik Biograficzny 37
Gąsiorowski, Stefan Stan badań nad dziejami gmin żydowskich na ziemi lwowskiej w XVII i XVIII wieku 1997 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995